Tin hđ nội bộ

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Cung cấp giải pháp chuyển đổi, nâng cấp hệ thống Core Banking tại TCVM Thanh Hóa

A. Thông tin chung:

– Tên cơ quan, đơn vị:  TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ THANH HÓA

– Địa chỉ: 181 Hùng Vương, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

– Điện thoai: 02373.721.300

– Tên chủ đầu tư: TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ THANH HÓA

– Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: “Cung cấp giải pháp hệ thống thông tin”


B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 08 giờ từ ngày 01  tháng 10 năm 2020 đến  trước 17 giờ ngày 01  tháng 12  năm 2020.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): 17 giờ ngày 01  tháng 12  năm 2020. tại TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TNHH THANH HÓA, 181 Hùng Vương, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

- Các nhà thầu cần thêm thông tin vui lòng gọi số điện thoai: 02373.721.300 gặp bà Hoàng Thị Tình.

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


 

 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT THÁNG 6-2020