Tin hđ nội bộ

The bid invitation notice of the risk assessment service

THE BID INVITATION NOTICE


Thanh Hoa MFI is one of first three microfinance institutions have been licensed by the State bank operations under Decree 28, Decree 165 and the Credit Institutions Law 2010.

 

To enhance the quality of loans, expansion and safety management system, we are expected to do "Risk assessment of the organization". The target is providing solutions to ensure effectiveness of the Fund activities, to meet the requirements of current legislation. We would like to inform organizations and individuals have the capacity and conditions to participate signed the contract service provider "risk assessment" for funds to support Thanh Hoa fund for poor women, in the field the following specific areas:

 


Read more...

Xã Quảng Thái huyện Quảng Xương được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa

 

Để đáp ứng nhu cầu vốn cần thiết cho người dân trong xã Quảng Thái phát triển kinh tế và cải thiện đời sống, chiều ngày 08/04/2014 Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa và chi nhánh tại Quảng Xương đã mở hội nghị làm việc với ban lãnh đạo ủy ban, hội phụ nữ xã và chi hội trưởng của 10 thôn để triển khai mở rộng mạng lưới hoạt động tại xã Quảng Thái.

 


 

Read more...

Hiệu quả và tác động từ huy động vốn theo mô hình vay vốn bảo lãnh

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa ( Quỹ FPW) được thành lập theo quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở tiếp quản Chương trình tài chính vi mô từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện bắt đầu từ năm 1998, do Tổ chức Cứu trợ trẻ em/Mỹ (SC/US) tài trợ tại các huyện Nông Cống, Thiệu Hoá, Hoằng Hoá và thành phố Thanh Hoá, với mục tiêu cung cấp các sản phẩm tín dụng và tiết kiệm tới các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có thu nhập thấp nhằm cải thiện kinh tế cho gia đình họ một cách bền vững và hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, vào năm 2005 chương trình thực hiện thành công hoạt động chuyển đổi cơ cấu theo hướng chuyên nghiệp hóa với 100% cán bộ chuyên trách, có trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu trở thành tổ chức Tài chính vi mô được cấp phép theo Nghị định 28/2005/NĐ–CP, Nghị định 165/2007/NĐ-CP của Chính Phủ và luật tín dụng năm 2010. Ban lãnh đạo Quỹ cũng đặt ra kỳ vọng khi được cấp phép thành lập tổ chức tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa sẽ được huy động tiền gửi tự nguyện, được tham gia thị trường tài chính chính thức.

 


Read more...

THƯ MỜI THAM GIA ĐẤU THẦU CUNG CẤP MÁY CHỦ (SERVER)

Kính gửi: Các công ty cung cấp, phân phối máy chủ

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hoá (FPW) là một quỹ xã hội hoạt động về lĩnh vực tài chính vi mô, với mục tiêu cung cấp các sản phẩm tín dụng và tiết kiệm tới các hộ gia đình nghèo, hộ có thu nhập thấp nhằm cải thiện kinh tế cho các hộ gia đình một cách bền vững và hiệu quả.

Hiện nay Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa đang tiến hành nâng cấp máy chủ để đảm bảo phầm mềm MSI quản lý hệ thống thông tin nội bộ được hoạt động thông suốt.

 

 

Read more...