Tin hđ nội bộ

Thông báo mời nộp đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Thông báo về việc:

Mời nộp bản đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa (Thanh Hóa MFI)

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa kính mời Quý đơn vị nộp bản đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Thanh Hóa MFI. Để có bản Điều khoản Tham chiếu, vui lòng liên hệ email dưới đây.

Mục đích của kiểm toán độc lập đối với Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa là để các kiểm toán viên chuyên nghiệp có thể đưa ra những đánh giá chuyên môn về tình hình tài chính, các khoản tiền được nhận và các khoản chi tiêu tính đến hết ngày 31 tháng 12 của Thanh Hóa MFI khi kết thúc năm tài chính 2016.

Bản đề xuất là cơ sở cho khả năng thương thảo và đi đến ký kết hợp đồng giữa công ty của ông (bà) và Thanh Hóa MFI.

Bản đề xuất phải được gửi tới Thanh Hóa MFI bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử chậm nhất vào ngày 17/02/2017 theo địa chỉ dưới đây:

Lê Quang Lý

Phó tổng giám đốc

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Số 181 đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Hưng, T.P Thanh Hoá

Điện thoại : (84-37) 3721 300; DĐ: 0912 142 666

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nếu có bất cứ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại trên.

Trân trọng cảm ơn ông (bà) và mong sớm nhận được bản đề xuất từ Quý công ty kiểm toán.


Kính thư,

Mai Thị Xường

Chủ tịch HĐTV

Citi - Vietnam Microfinance Program Award 2016

 

 

On December 12, 2016, the "2016 Citi micro entrepreneours ceremony " (Citi - Vietnam Microfinance Program Award) was took placed by the Vietnam Microfinance Working Group (VMWF), sponsored by the State Bank of Vietnam (SBV) and the Vietnam Association of Small and Medium Enterprises.

 

Citi - Vietnam Microfinance Program Award (CMA) recognizes and honors the great achievements of microfinance entrepreneurs in Vietnam - Poor people have used microfinance loans effectively to start their own businesses, diversify their family production, generate more income, and improve their lives as well as the community. This is a global annual event sponsored by Citi / Citi - Vietnam to recognize clients and MFIs who have made outstanding contributions to the development of the microfinance sector in Vietnam, extreme poverty reduction. Since 2007, the CMA has recognized the contributions of more than 400 typical microfinance clients, excellent credit officers and typical microfinance organizations.

 

 


 

Attending this ceremony were Mr Nguyen Kim Anh - Deputy Governor of SBV; Mr. Dang Thanh Binh - former Deputy Governor of SBV; Mr. Nguyen Van Than - Chairman of Vietnam Association of Small and Medium Enterprises, with representatives from the Government Office, Microfinance Working Committee of the Government, SBV, MOF, ministries, mass organizations , Donors, international organizations, investment units, microfinance programs / organizations that are members of the MFWG, national and international NGOs, and individuals and groups. Citibank - Citigroup Vietnam in 2016.

 

 

Speaking at the ceremony, SBV deputy governor Nguyen Kim Anh emphasized that "Each individual honored as a typical microentrepreneurs now as well as 400 individuals honored during the past 10 years is actually 400 typical stories about the efforts relentless of microentrepreneurs and their family with the effective and practical assistance of MFIs. They have overcome the difficult situation to become the better-off, influential households, positive spread to local poverty reduction. The Organizing Board also recognizes and honors the positive contributions of typical MFIs in the process of providing effective financial services to poor and low income households in Vietnam. These organizations have contributed significantly to the sustainable economic development of Vietnam, contributing to job creation, improving the quality of life of the people, reducing Significantly lower rates of poor households in the locality."

 

 

This year, with the participation of more than 70 records from microfinance institutions and customers throughout the country, the CMA 2016 Program has recognized 31 individuals and 3 typical MFIs for their positive contributions and Outstanding achievements in poverty reduction and economic development of the country. Thanh Hoa MFI has 3 customers honored to receive the Typical Microfinance Client Award, namely, Ms. Nguyen Thi Dau (Giang Son Village, Hoang Truong Commune, Hoang Hoa district), Pham Thi Hang (Tan Village, Quang Nham Commune, Quang Xuong district), Tran Bich Thuy (Luong Dac Bang street, Dong Son ward, Thanh Hoa city). Mr. Nguyen Hai Duong, general director of Thanh Hoa Microfinance Organization, said: "All of them were poor customers who have overcome difficulties and bravely borrowed money to step by step improve their incomes and improve the quality life of them and their family. They are also creating more jobs for relatives and labor in the locality. Their success has created a strong motivation for the Board of Directors and staffs of Thanh Hoa Microfinance Institutions continue to strive for the goal of building a family and community sustainable development."

 

Some photos at the ceremony:

 

 

 

 

 


Mời nộp bản đề xuất kiểm toán công trình xây dựng

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Giám đốc các đơn vị kiểm toán công trình xây dựng

Về việc: Mời nộp bản đề xuất kiểm toán công trình xây dựng nhà văn phòng làm việc

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa (FPW)

Thưa ông/bà,

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa kính mời Quý đơn vị nộp bản đề xuất kiểm toán Công trình xây dựng nhà văn phòng làm việc cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa. Tổng giá trị hợp đồng xây dựng đã ký với bên nhà thầu là 6,304 tỷ đồng, hiện nay công trình đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Mục đích của kiểm toán độc lập đối với công trình xây dựng nhà văn phòng làm việc Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa là để các kiểm toán viên chuyên nghiệp có thể đưa ra những đánh giá chuyên môn sự tuân thủ qui định của Nhà nước về trình tự, thủ tục hồ sơ xây dựng cơ bản, giá trị quyết toán công trình. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí quản lý dự án, chi phí đền bù, chi phí tư vấn giám sát, chi phí khảo sát, thiết kế, thẩm định, thẩm tra, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác của công trình.

Bản đề xuất là cơ sở cho khả năng thương thảo và đi đến ký kết hợp đồng giữa Quý công ty của ông/ và Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hoá.

Bản đề xuất phải được gửi tới Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hoá bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử chậm nhất vào ngày 15/11/2016 theo địa chỉ dưới đây:

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hoá

Số 181 Đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Hưng, T.P Thanh Hoá

Điện thoại : (84-37) 3721 300.

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nếu có bất cứ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại trên.

Trân trọng cảm ơn ông/ và mong sớm nhận được bản đề xuất từ Quý công ty kiểm toán.

Kính thư,

Giám đốc Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa

Mai Thị Xường

 

 

 


Thông báo đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc: mời nộp bản đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

 

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 03 năm 2016,

Hiện nay, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa (Thanh Hóa MFI) đang có nhu cầu kiểm toán độc lập với mục tiêu yêu cầu các kiểm toán viên chuyên nghiệp đưa ra những đánh giá chuyên môn về tình hình tài chính, các khoản tiền được nhận và các khoản chi tiêu tính đến hết ngày 31 tháng 12 của Thanh Hóa MFI khi kết thúc năm tài chính 2015.

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa kính mời các Quý đơn vị có chuyên môn và chức năng phù hợp nộp bản đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Thanh Hóa MFI. Điều khoản Tham chiếu vui lòng tải tại đây.

Bản đề xuất là cơ sở cho khả năng thương thảo và đi đến ký kết hợp đồng giữa công ty của ông (bà) và Thanh Hóa MFI.

Bản đề xuất phải được gửi tới Thanh Hóa MFI bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử chậm nhất vào ngày 08/03/2016 theo địa chỉ dưới đây:

Lê Quang Lý

Phó tổng giám đốc

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Số 181 đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Hưng, T.P Thanh Hoá

Điện thoại : (84-37) 3721 300; DĐ: 0912 142 666

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại trên.

Trân trọng cảm ơn ông (bà) và mong sớm nhận được bản đề xuất từ Quý công ty kiểm toán.

Kính thư,

Mai Thị Xường

 

Chủ tịch HĐTV