Tiết kiệm vi mô

HƯỚNG DẪN GỬI TIỀN: Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm

There are no translations available.

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa


1. ĐỒNG TIỀN NHẬN, CHI TRẢ TIỀN GỬI:

- Đồng tiền nhận tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn là đồng Việt Nam.

- Đồng tiền chi trả tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn là đồng tiền mà khách hàng đã gửi (đồng Việt Nam).

2. THỦ TỤC GỬI TIỀN:

* LƯU Ý: Khi nhận Thẻ tiết kiệm từ cán bộ TCVM Thanh Hóa: Khách hàng cần kiểm tra các thông tin ghi trên thẻ tiết kiệm đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác trước khi rời khỏi quầy giao dịch.

2.1 THỦ TỤC NHẬN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

2.1.1 Khách hàng phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch của TCVM Thanh Hóa và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực.

v Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm chung, tất cả người gửi phải trực tiếp xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của mình.

v Trường hợp người gửi tiền từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, có tài sản riêng gửi tiết kiệm, ngoài việc xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, khách hàng phải xuất trình giấy tờ chứng minh số tiền gửi là tài sản riêng của mình như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng, ... hoặc các giấy tờ khác chứng minh số tiền gửi vào TCVM Thanh Hóa là tài sản của mình theo quy định của pháp luật.

v Trường hợp người gửi tiền là công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ. Người giám hộ phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, giấy xác minh công dân chưa đủ 15 tuổi và công dân mất năng lực hành vi dân sự, giấy tờ để chứng minh số tiền gửi là tài sản riêng của các cá nhân chưa đủ 15 tuổi và công dân mất năng lực hành vi dân sự như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng....

2.1.2 Kế toán HSC/CN/PGD hướng dẫn khách hàng đăng ký chữ ký mẫu trong trường hợp thay đổi chữ ký mẫu hoặc chữ ký mẫu chưa được lưu tại TCVM Thanh Hóa (chữ ký mẫu của khách hàng được ký vào 02 ô số 01 và 02 đồng nhất một kiểu ký trong bản đăng ký chữ ký mẫu được xem là chữ ký mẫu của khách hàng và sẽ được TCVM Thanh Hóa lưu giữ nhằm phục vụ công tác so sánh, đối chiếu sau này). Đối với khách hàng là người không viết được hoặc không đọc được dưới bất kỳ hình thức nào thì Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng điểm chỉ dấu vân tay thay cho chữ ký. Trước khi điểm chỉ dấu vân tay, cán bộ hướng dẫn khách hàng mời người làm chứng để đọc và kiểm tra thông tin hộ mình trước khi điểm chỉ.)

2.1.3 Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa đối chiếu, cập nhật các thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

2.1.4 Kế toán HSC/CN/PGD hướng dẫn khách hàng thực hiện nộp tiền cho thủ quỹ, ký vào giấy nộp tiền và phiếu thu tiền.

2.1.5 Sau khi khách hàng hoàn tất các thủ tục nêu trên, thủ quỹ đã nhận đủ tiền, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa sẽ làm thủ tục cấp sổ tiết kiệm cho khách hàng.

2.2 THỦ TỤC NHẬN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN:

*LƯU Ý: TCVM Thanh Hóa chỉ nhận tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại các ngân hàng (khách hàng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng vào tài khoản của TCVM Thanh Hóa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

TCVM Thanh Hóa không cấp thẻ tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn. Khi có khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn, TCVM Thanh Hóa sẽ cùng thỏa thuận với khách hàng ký thỏa thuận gửi tiền có kỳ hạn.

2.2.1 Khách hàng phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch của TCVM Thanh Hóa và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của khách hàng.

v Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm chung, tất cả người gửi phải trực tiếp xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của mình.

v Trường hợp người gửi tiền là cá nhân từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng, ngoài việc xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, (thị thực) còn hiệu lực, khách hàng phải xuất trình giấy tờ để chứng minh số tiền gửi là tài sản riêng của mình như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng,.... hoặc các giấy tờ khác chứng minh số tiền gửi vào TCVM Thanh Hóa là tài sản của mình theo quy định của pháp luật.

v Trường hợp người gửi tiền là cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ. Người giám hộ phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, giấy xác minh công dân chưa đủ 15 tuổi và công dân mất năng lực hành vi dân sự, giấy tờ để chứng minh số tiền gửi là tài sản riêng của các cá nhân chưa đủ 15 tuổi và công dân mất năng lực hành vi dân sự như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng....

v Trường hợp đối tượng gửi tiền là tổ chức, xuất trình Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật; Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật.

2.2.2 Kế toán HSC/CN/PGD hướng dẫn khách hàng đăng ký chữ ký mẫu trong trường hợp thay đổi chữ ký mẫu hoặc chữ ký mẫu chưa được lưu tại TCVM Thanh Hóa (chữ ký mẫu của khách hàng được ký vào 02 ô số 01 và 02 đồng nhất một kiểu ký trong bản đăng ký chữ ký mẫu được xem là chữ ký mẫu của khách hàng và sẽ được TCVM Thanh Hóa lưu giữ nhằm phục vụ công tác so sánh, đối chiếu sau này). Đối với khách hàng là người không viết được hoặc không đọc được dưới bất kỳ hình thức nào thì Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng điểm chỉ dấu vân tay thay cho chữ ký. Trước khi điểm chỉ dấu vân tay, cán bộ hướng dẫn khách hàng mời người làm chứng để đọc và kiểm tra thông tin hộ mình trước khi điểm chỉ.)

2.2.3 Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa đối chiếu, cập nhật các thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

2.2.4 Sau khi khách hàng hoàn tất các thủ tục nêu trên, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa sẽ làm thủ tục in thỏa thuận tiền gửi cho khách hàng cùng ký với người có trách nhiệm của TCVM Thanh Hóatheo quy định nội bộ. Thỏa thuận được in thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2.3 Đối với việc gửi tiền tiết kiệm vào Thẻ tiết kiệm đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm theo hình thức gửi góp):

 

Kế toán HSC/CN/PGD hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục như thủ tục nhận gửi tiết kiệm, xuất trình Thẻ tiết kiệm đã cấp. Sau khi thủ quỹ TCVM Thanh Hóa nhận tiền gửi, Kế toán HSC/CN/PGD thực hiện các giao dịch trên phần mềm và ghi nhận tiền gửi vào thẻ tiết kiệm đã cấp và giao thẻ tiết kiệm cho khách hàng.

 

 

Tiết kiệm vi mô

 

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa có chính sách giữ tiền tiết kiệm cho khách hàng như sau:


- Các thành viên tham gia vay vốn có thể gửi một khoản tiền nhỏ vào tài khoản  tiết kiệm của mình để bảo đảm cho các trường hợp không may xảy ra trong tương lai.


- Các thành viên phải đóng tiết kiệm bắt buộc hàng tháng trong suốt thời gian tham gia vay vốn


- Tài khoản tiết kiệm của khách hàng có sinh lãi hàng tháng


- Số dư tiết kiệm tối thiểu của mỗi thành viên phải có là 300,000 VND và số tiền này thành viên có thể rút trong trường hợp khẩn cấp.