Tiết kiệm vi mô

BẢNG LÃI SUẤT HIỆN HÀNH: Tiết kiệm gửi góp tích lũy cho tương lai

There are no translations available.

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ TIẾT KIỆM VÀ BIỆN PHÁP TRA CỨU TIỀN GỬI

There are no translations available.

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

I. CẤP LẠI THẺ TIẾT KIỆM/THỎA THUẬN TIỀN GỬI:

Thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi được cấp lại trong các trường hợp thẻ tiết kiệm /thỏa thuận tiền gửi bị mất, rách, nhàu nát khi đáp ứng các điều kiện sau:

1.1 Khách hàng thông báo mất/rách/nhầu nát thẻ tiền gửi bằng văn bản cho TCVM Thanh Hóa. Chữ ký của khách hàng trên giấy báo mất thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi phải đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại Phòng giao dich/chi nhánh/Hội sở chính nơi khách hàng gửi tiền.

1.2 Khách hàng xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của khách hàng.

1.3 Kế toán HSC/CN/PGD kiểm tra các thông tin trên giấy báo mất thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi đảm bảo đầy đủ và đúng thông tin, chữ ký của khách hàng khớp đúng với chữ ký đã đăng ký tại TCVM Thanh Hóa.

1.4 Sau khi Kế toán HSC/CN/PGD kiểm tra các yếu tố trên giấy báo mất/rách/nhầu nát thẻ tiết kiệm thỏa thuận tiền gửi, Kế toán HSC/CN/PGD yêu cầu cán bộ quản lý khách hàng gửi tiền nhận diện khách hàng đồng thời đề xuất phòng IT, kế toán, kiểm toán nội bộ, ngân quỹ hỗ trợ xác minh số dư tiền gửi của khách hàng và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc.

1.5 Tổng giám đốc thông báo trên toàn hệ thống thông tin đầy đủ về Thẻ tiết kiệm/ Thỏa thuận tiền gửi của khách hàng đã mất và yêu cầu phong toả tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng trên toàn hệ thống.

1.6 Sau khi có các thông tin hỗ trợ từ các phòng ban, nếu thấy thẻ tiết kiệm/ Thỏa thuận tiền gửi báo mất/rách/nhầu nát chưa tất toán và không ở trong tình trạng bị tranh chấp, phong toả, Tổng giám đốc sẽ chỉ đạo Kế toán HSC/CN/PGD cấp giấy hẹn cấp lại Thẻ tiết kiệm/ Thỏa thuận tiền gửi cho khách hàng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày báo mất hoặc rách, nhàu nát sổ.

1.7 Sau 30 ngày, nếu không có tình trạng tranh chấp khoản tiền gửi tiết kiệm đã mất thẻ và cán bộ TCVM Thanh Hóa không phát hiện thêm thông tin gì nghi ngờ thông tin khai báo của khách hàng là chưa chính xác, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa sẽ tiến hành thủ tục cấp lại thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi mới cho khách hàng. Thẻ tiết kiệm cấp lại phải được ghi chú ở phần diễn giải nội dung là thẻ cấp lại.

II. BIỆN PHÁP TRA CỨU TIỀN GỬI:

2.1 Trách nhiệm của THMFI: Ngay sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục gửi tiền và thủ quỹ TCVM Thanh Hóa nhận đủ tiền, kế toán nhận đủ chứng từ và hoàn thiện giao dịch trên phần mềm hoặc sau khi thẻ tiết kiệm của khách hàng được tất toán/hợp đồng tiền gửi của khách hàng được thanh lý hoặc sau khi khách hàng được thanh toán lãi tiền gửi hàng tháng, quý hoặc định kỳ, Tổ chức tài chính vi mô tra Thanh Hóa sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại đã được khách hàng đăng ký giao dịch với TCVM Thanh Hóa về sự biến động số dư tiền gửi của khách hàng.

2.2 Khách hàng có thể đến văn phòng giao dịch gần nhất của Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa hoặc gọi điện đến số điện thoại nóng: 02373721300, máy lẻ: 22 ( gặp nhân viên phòng IT) để được hỗ trợ tra cứu số dư tiền gửi trong tất cả các ngày làm việc trong tuần (8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2.3 Nhân viên phòng IT có trách nhiệm tra cứu và thông báo số dư tiền gửi của khách hàng, đồng thời gửi Email về nội dung: tên khách hàng, địa chỉ, số thẻ tiết kiệm, số dư tiền gửi đến Phó Tổng giám đốc tài chính, ngay sau khi khách trả lời khách hàng.