Tiết kiệm vi mô

Dịch vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của TCVM Thanh Hoá

TCVM Thanh Hoá hiện đang huy động tiền gửi tiết kiệm theo hai hình thức là: Tiết kiệm bắt buộc và tiết kiệm tự nguyện.

TIẾT KIỆM BẮT BUỘC: Áp dụng cho thành viên đang vay vốn tại Tổ chức. Mức tiền gửi được cố định hàng tháng và đi kèm với thời hạn hoàn trả vốn vay. TKBB giúp thành viên duy trì thói quen tiết kiệm và dự phòng rủi ro trong cuộc sống. TKBB được hưởng lãi suất theo quy định của TCVM Thanh Hoá và khách hàng có thể rút TKBB vào cuối chu kỳ vay hoặc khi gặp phải khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.

 

TIẾT KIỆM TỰ NGUYỆN: TCVM Thanh Hoá cung cấp sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn và tiết kiệm gửi góp tích luỹ hàng tháng cho khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm tại tổ chức một cách an toàn, bảo mật và hiệu quả theo quy định của Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Khách hàng có thể gửi tiết kiệm tại trụ sở các Chi nhánh, Phòng giao dịch hoặc ngay tại điểm giao dịch là Nhà Văn Hoá thôn với mức gửi tối thiểu là 50.000 đồng. Tạo sự thuận tiện cho khách hàng có thu nhập thấp tiếp cận với dịch vụ gửi tiết kiệm phù hợp.


Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm (Hiệu lực từ 11/03/2021)

TÀI CHÍNH VI MÔ THANH HOÁ XIN THÔNG BÁO BẢNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TỰ NGUYÊN HIỆN HÀNH

 

 

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ TIẾT KIỆM VÀ BIỆN PHÁP TRA CỨU TIỀN GỬI

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

I. CẤP LẠI THẺ TIẾT KIỆM/THỎA THUẬN TIỀN GỬI:

Thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi được cấp lại trong các trường hợp thẻ tiết kiệm /thỏa thuận tiền gửi bị mất, rách, nhàu nát khi đáp ứng các điều kiện sau:

1.1 Khách hàng thông báo mất/rách/nhầu nát thẻ tiền gửi bằng văn bản cho TCVM Thanh Hóa. Chữ ký của khách hàng trên giấy báo mất thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi phải đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại Phòng giao dich/chi nhánh/Hội sở chính nơi khách hàng gửi tiền.

1.2 Khách hàng xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của khách hàng.

1.3 Kế toán HSC/CN/PGD kiểm tra các thông tin trên giấy báo mất thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi đảm bảo đầy đủ và đúng thông tin, chữ ký của khách hàng khớp đúng với chữ ký đã đăng ký tại TCVM Thanh Hóa.

1.4 Sau khi Kế toán HSC/CN/PGD kiểm tra các yếu tố trên giấy báo mất/rách/nhầu nát thẻ tiết kiệm thỏa thuận tiền gửi, Kế toán HSC/CN/PGD yêu cầu cán bộ quản lý khách hàng gửi tiền nhận diện khách hàng đồng thời đề xuất phòng IT, kế toán, kiểm toán nội bộ, ngân quỹ hỗ trợ xác minh số dư tiền gửi của khách hàng và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc.

1.5 Tổng giám đốc thông báo trên toàn hệ thống thông tin đầy đủ về Thẻ tiết kiệm/ Thỏa thuận tiền gửi của khách hàng đã mất và yêu cầu phong toả tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng trên toàn hệ thống.

1.6 Sau khi có các thông tin hỗ trợ từ các phòng ban, nếu thấy thẻ tiết kiệm/ Thỏa thuận tiền gửi báo mất/rách/nhầu nát chưa tất toán và không ở trong tình trạng bị tranh chấp, phong toả, Tổng giám đốc sẽ chỉ đạo Kế toán HSC/CN/PGD cấp giấy hẹn cấp lại Thẻ tiết kiệm/ Thỏa thuận tiền gửi cho khách hàng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày báo mất hoặc rách, nhàu nát sổ.

1.7 Sau 30 ngày, nếu không có tình trạng tranh chấp khoản tiền gửi tiết kiệm đã mất thẻ và cán bộ TCVM Thanh Hóa không phát hiện thêm thông tin gì nghi ngờ thông tin khai báo của khách hàng là chưa chính xác, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa sẽ tiến hành thủ tục cấp lại thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi mới cho khách hàng. Thẻ tiết kiệm cấp lại phải được ghi chú ở phần diễn giải nội dung là thẻ cấp lại.

II. BIỆN PHÁP TRA CỨU TIỀN GỬI:

2.1 Trách nhiệm của THMFI: Ngay sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục gửi tiền và thủ quỹ TCVM Thanh Hóa nhận đủ tiền, kế toán nhận đủ chứng từ và hoàn thiện giao dịch trên phần mềm hoặc sau khi thẻ tiết kiệm của khách hàng được tất toán/hợp đồng tiền gửi của khách hàng được thanh lý hoặc sau khi khách hàng được thanh toán lãi tiền gửi hàng tháng, quý hoặc định kỳ, Tổ chức tài chính vi mô tra Thanh Hóa sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại đã được khách hàng đăng ký giao dịch với TCVM Thanh Hóa về sự biến động số dư tiền gửi của khách hàng.

2.2 Khách hàng có thể đến văn phòng giao dịch gần nhất của Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa hoặc gọi điện đến số điện thoại nóng: 02373721300, máy lẻ: 22 ( gặp nhân viên phòng IT) để được hỗ trợ tra cứu số dư tiền gửi trong tất cả các ngày làm việc trong tuần (8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2.3 Nhân viên phòng IT có trách nhiệm tra cứu và thông báo số dư tiền gửi của khách hàng, đồng thời gửi Email về nội dung: tên khách hàng, địa chỉ, số thẻ tiết kiệm, số dư tiền gửi đến Phó Tổng giám đốc tài chính, ngay sau khi khách trả lời khách hàng.

 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI

 

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

1.1 LÃI SUẤT: Căn cứ các quy định của pháp luật, của NHNN và tình hình thị trường vốn, nhu cầu sử dụng vốn của TCVM Thanh Hóa. Sau khi được Hội đồng thành viên phê duyệt, Tổng giám đốc TCVM Thanh Hóa ban hành biểu lãi suất huy động tiền gửi tương ứng với từng kỳ hạn gửi tiền phù hợp với lãi suất thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động của TCVM Thanh Hóa. Biểu lãi suất của tiền gửi được thông báo và niêm yết công khai tại các địa điểm giao dịch hợp pháp của TCVM Thanh Hóa bao gồm: chi nhánh Nông Cống, chi nhánh thành phố, chi nhánh Thiệu Hóa, chi nhánh Hoằng Hóa, phòng giao dịch Đông Sơn, phòng giao dịch Hậu Lộc, phòng giao dịch Quảng Xương.

1.2 PHƯƠNG THỨC TÍNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI:

1.2.1 Yếu tố tính lãi:

1.2.1.1 Thời hạn tính lãi:

ü Đối với khoản tiền gửi có thời hạn từ một ngày trở lên: Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tiếp theo ngày nhận tiền gửi đến hết ngày thanh toán khoản tiền gửi (bỏ ngày đầu tính ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

ü Đối với khoản tiền gửi mà thời hạn tính từ khi nhận tiền gửi đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi dưới một ngày: Quỹ thỏa thuận với người gửi tiền về thời hạn tính lãi được tính từ khi nhận tiền gửi đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi, nhưng không được vượt quá một ngày.

1.2.1.2 Số dư thực tế tính lãi:

Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư tiền gửi mà TCVM Thanh Hóa còn phải trả cho bên gửi tiền được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về nhận tiền gửi.

1.2.1.3 Số ngày duy trì số dư thực tế:

Là số ngày mà số dư thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.

1.2.1.4 Lãi suất tính lãi:

Được quy đổi theo lãi suất %/năm (lãi suất năm); một năm là 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, %/giờ sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại được tính như sau:

üMột năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày;

üMột tháng là ba mươi ngày;

üMột tuần là bảy ngày;

üMột ngày là hai mươi tư giờ.

1.2.1 Công thức tính lãi:

Số tiền lãi của từng kỳ tính lãi được xác định như sau:

Số tiền lãi của một ngày được tính toán như sau:

 

Số tiền lãi ngày =

Số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi

365

 

Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

Đối với các khoản tiền gửi có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

 

Số tiền lãi =

∑ ( Số dư thực tế  x  số ngày duy trì số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi)

365

 

1.3 CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI:

a) Trả lãi cuối kỳ: Lãi được thanh toán một lần cùng với gốc vào ngày đến hạn của tiền gửi. Trường hợp vào ngày đến hạn tiền gửi, nếu khách hàng không đến lĩnh tiền thì phần lãi sẽ được nhập gốc và toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển sang kỳ hạn mới tương đương với kỳ hạn cũ với mức lãi suất tại thời điểm tiền gửi đến hạn.

Trả lãi trước: Lãi được thanh toán trước một lần ngay tại thời điểm khách hàng gửi tiền gửi. Trường hợp rút trước hạn thì khách hàng sẽ phải hoàn lại số tiền lãi chênh lệch đã nhận trước của sản phẩm có kỳ hạn. Lãi suất khách hàng được hưởng trong trường hợp này là lãi suất không kỳ hạn.

b) Trả lãi hàng tháng: Lãi được thanh toán vào một ngày cố định hàng tháng trong suốt kỳ hạn gửi của tiền gửi. Trường hợp rút trước hạn thì khách hàng sẽ phải hoàn lại số tiền lãi chênh lệch đã nhận trước của sản phẩm có kỳ hạn. Lãi suất khách hàng được hưởng trong trường hợp này là lãi suất không kỳ hạn.