Sản phẩm tín dụng

QUY TRÌNH VAY VỐN

There are no translations available.

HÌNH THỨC VAY VỐN TẠI TCVM THANH HÓA

There are no translations available.

Quy trình tín dụng

 

 

Quy trình vay vốn tại Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa gồm 3 bước đơn giản:

 

1. Lựa chọn khách hàng:

Khách hàng mục tiêu của Quỹ là tầng lớp dân cư lao động với thu nhập thấp, sống và làm việc trong khu vực hoạt động của Quỹ có khả năng tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập, có nhu cầu về vốn để đầu tư vào việc làm ăn và cải thiện điều kiện sống của gia đình.


Khách hàng thuộc diện ưu tiên của Quỹ là chị em phụ nữ thuộc các nhóm sau đây:

- Có con bị suy dinh dưỡng

- Có con phải bỏ học trước khi tốt nghiệp cấp 2

- Phụ nữ đơn thân

- Có khả năng tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập và đang cần vốn đầu tư

- Không có khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng tài chính khác trong khuôn khổ luật pháp


Các tiêu chí lựa chọn thông thường đối với tất cả các sản phẩm vốn vay đều tuân theo các điều kiện lựa chọn sau:

- Có đăng kí thường trú và sinh sống trong khu vực hoạt động của chương trình

- Có độ tuổi bằng hoặc trên 18 tuổi

- Không có tiểu sử về nợ khó đòi

- Không tham gia vào các hoạt động trái phép hoặc các hoạt động đi ngược lại tiến bộ xã hội

- Chỉ một thành viên trong một gia đình được phép vay vốn tại một thời điểm

- Các thành viên trong nhóm vay vốn không thể cùng đầu tư vào một hoạt động tạo thu nhập, có nghĩa là các thành viên không được cùng nhau đầu tư tiền vốn vay vào một hoạt động kinh doanh và điều hành cùng điều hành hoạt động đó

- Món vay của chu kỳ mới có mức trả hàng tháng không quá 150% mức trả hàng tháng của chu kì trước đó

Các tiêu chí lựa chọn thành viên cho sản phẩm vốn vay 12 tháng: Các thành viên tham gia vay khoản vay 12 tháng phải thỏa mãn các điều kiện trong tiêu chí lựa chọn thông thường trên đây và ngoài ra đáp ứng thêm các tiêu chí sau:

- Đã tham gia vay sản phẩm 6 tháng của Chương trình trong 4 chu kỳ liên tiếp

- Có tiểu sử hoàn trả và khả năng hoàn trả vốn tốt

- Tham gia họp tổ nhóm đầy đủ theo quy định của Chương trình

- Đóng tiết kiệm bắt buộc theo đúng quy định của Chương trình

Đối tượng không thuộc diện khách hàng của chương trình là các cán bộ của Quỹ cũng như thành viên gia đình của họ

 

2. Quy trình vay vốn:


Hình thành nhóm vay: Khách hàng tham gia vay vốn Quỹ phải hình thành nhóm vay từ 5-7 thành viên. Các nhóm sẽ hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau đây

- Các nhóm được hình thành trên tinh thần tự nguyện

- Các nhóm hoạt động dựa trên phương pháp bảo lãnh nhóm

- Các nhóm bầu ra trưởng nhóm phụ trách quản lý hoạt động nhóm

- Các nhóm phải sinh hoạt ít nhất 1 lần trong tháng

Đơn đăng ký: Những thành viên mới có mong muốn tham gia vay vốn lần đầu tiên cũng như thành viên cũ muốn tham gia vay vốn mới sẽ phải hoàn thành theo mẫu đơn do Quỹ cung cấp.

 

3. Phát vốn vay và hoàn trả:


Việc phát vốn sẽ được thực hiện ngay sau khi khách hàng đã hoàn tất chính xác các thủ tục đăng ký và được phê duyệt bởi cán bộ Quỹ.


Thời gian thu phát vốn: hàng tháng

Địa điểm thu phát vốn hàng tháng: Cán bộ tín dụng đi đến từng thôn/phố để phát vôn và thu vốn hàng tháng.

Trong trường hợp, khách hàng không thể hoàn trả theo thời gian và địa điểm quy định, khách hàng sẽ phải mang tiền đến trả tại chi nhánh cùng ngày đó. Nếu không thực hiện được, khách hàng sẽ phải chịu hình thức phạt theo quy định.

Phương thức hoàn trả

- Đối với tất cả các khoản vay, người vay cần phải hoàn trả đầy đủ gốc và lãi hàng tháng theo quy định

- Những khách hàng nào có thể hoàn trả sớm trước 31 ngày theo quy định (hoặc sớm hơn) sẽ nhận được khoản vay có quy mô lớn hơn trong chu kỳ tiếp theo

- Nếu khách hàng thay đổi nơi sinh sống trước khi kết thúc chu kì vay, họ cần thực hiện hoàn trả đầy đủ gốc và lãi trước khi di chuyển đi nơ khác

 

 

 

Sản phẩm tín dụng

1. Thời hạn khoản vay kéo dài từ 3 đến 24 tháng, trả hàng tháng

· Sản phẩm vốn vay 6 tháng: phù hợp với khách hàng có nhu cầu vay vốn  nhỏ và giúp khách hàng dần làm quen với các sản phẩm tài chính vi mô

· Sản phẩm vốn vay 12-18 tháng phù hợp với khách hàng có mức đầu tư vào các hoạt động tạo thu nhập ở quy mô lớn hơn

2. Mức vốn vay dao động từ 3000,000 VND (khoảng $150) cho đến 25,000,000 (khoảng $1200)

3. Giới hạn vốn vay sẽ gia tăng khi khách hàng hoàn trả đúng thời gian

4. Hình thức bảo lãnh theo nhóm được áp dụng thay cho các hình thức thế chấp khác

5. Hoạt động thu phát vốn  được thực hiện ngay tại địa bàn dân cư sinh sống tại làng xã

6. Có 3 loại vốn vay:

· Vốn vay đa mục đích

· Vốn công nhân viên chức

· Vốn vay hỗ trợ xây dựng và sửa chữa công trình nước sạch, Biogas và nhà tiêu hợp vệ sinh