Nhà tài trợ

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB

 

Ngân hàng Phát triển châu Á nhằm mục đích cho một châu Á và Thái Bình Dương hoàn toàn thoát khỏi đói nghèo. Khoảng 1,7 tỷ người trong khu vực là người nghèo và không thể tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ, tài sản và cơ hội mỗi con người được hưởng.

 

Thành lập vào năm 1966, ADB có động lực là một nguồn cảm hứng mong muốn cống hiến để cải thiện cuộc sống của người dân trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Với mục tiêu đầu tư thông minh trong quan hệ đối tác với các nước thành viên đang phát triển và các bên liên quan khác, ADB có thể làm giảm bớt đói nghèo và giúp tạo ra một thế giới mà tất cả

 

mọi người có thể chia sẻ các lợi ích, tăng trưởng bền vững và toàn diện.


Bằng cách thông qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hệ thống quản lý tài chính, hoặc giúp đỡ các quốc gia chuẩn bị cho các tác động của biến đổi khí hậu hoặc quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ, ADB cam kết giúp đỡ các nước thành viên đang phát triển trở thành các nước phát triển mạnh, hiện đại, được

 

hợp tác với nhau và với thế giới.


Ngoài ra, ADB tập trung vào hỗ trợ các tổ chức tài chính vi mô ở các nước nghèo trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Và ADB đã trở thành một nhà tài trợ
quan trọng của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa kể từ năm 2010 với một dự án lớn nhằm chính thức hóa tổ chức tài chính vi mô với một số hợp phần:


- Nâng cấp phần mềm quản lý

- Đánh giá hiệu quả tín dụng

- Kiểm toán độc lập và nâng cấp hệ thống quản lý tài chính

- Phát triển sản phẩm tiết kiệm và khoản vay hướng tới hộ nghèo

- Đào tạo nâng cao năng lực


Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo trang web của ADB đây.

 


 

Quỹ Ford

 

Quỹ Ford được thành lập ngày 15 tháng Giêng, 1936, với nguồn vốn ban đầu $ 25.000 từ Edsel Ford, thành lập Công ty Ford Motor. Trong những năm đầu chủ yếu hoạt động ở Michigan dưới sự lãnh đạo của các thành viên trong gia đình Ford. Kể từ khi Điều lệ sáng lập nói rằng các nguồn lực nên được sử dụng cho các mục đích khoa học, giáo dục và từ thiện, tất cả vì lợi ích chung ", nền tảng tài trợ cho nhiều loại của các tổ chức.

Đọc thêm...

Quỹ Unilever Việt Nam

 


Quỹ Unilever đang hợp tác với năm tổ chức hàng đầu thế giới - Oxfam, PSI,
Tổ chức cứu trợ trẻ em Mỹ SC, UNICEF, Chương trình Lương thực Thế giới.

Quỹ Unilever tồn tại nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp vệ sinh, vệ sinh môi trường, tiếp cận nước sạch để uống, dinh dưỡng cơ bản và nâng cao lòng tự trọng. Unilever nhằm mục đích tăng gấp đôi kích thước của kinh doanh của họ trong khi giảm thiểu tác động môi trường và cung cấp các giá trị xã hội gia tăng. Thành lập Quỹ Unilever là một hành động quan trọng Unilever đang dùng để đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng của họ giúp đỡ nhiều hơn một tỷ người cải thiện sức khỏe, hạnh phúc tạo ra một tương lai bền vững

Đọc thêm...

Quỹ Terre des hommes (Tdh) ở Thụy Sỹ

 

Kể từ khi được thành lập năm 1960, nhiệm vụ của Terre des hommes (Tdh) đã đến với sứ mệnh giúp đỡ trẻ em cần trợ giúp trên toàn thế giới. Với các nỗ lực không ngừng để bảo vệ các quyền của trẻ em, trong thời gian chiến tranh, thiên tai, hoặc trong những tình huống khó khăn.

Đọc thêm...