Các đối tác

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

Text Box:

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa (HLHPNTH) là một tổ chức chính trị xã hội, quy tụ các thành viên là chị em phụ nữ độ tuổi trên 18 có xuất thân từ mọi tầng lớp xã hội, không kể tôn giáo và dân tộc. Các hoạt động của HLHPNTH phấn đấu vì các mục tiêu bình đẳng cho phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích của người phụ nữ, cải thiện các điều kiện kinh tế và xã hội của người phụ nữ.Hội Liên hiệp Phụ nữ đề ra sáu mục đích hoạt động bao gồm:

- Giáo dục người phụ nữ nâng cao nhận thức xã hội và khả năng lao động

- Hỗ trợ người phụ nữ trong các hoạt động tạo thu nhập

- Đống góp vào sự phát triển của gia đình hạnh phúc, tiến bộ và thịnh vượng

- Xât dựng và phát triển một tổ chức vững mạng

- Tham gia vào sự phát triển và giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật về bùnh đẳng giới

- Thực hiện các hoạt động đố ngoại tại cấp cơ sở


Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ (lãnh đạo nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm). Ban thường vụ bao gồm 13 người và Ban chấp hành bao gồm 55 thành viên, cùng với Chủ tịch và Phó chủ tịch. Cơ cấu hiện nay  có 3 cấp điều hành, cấp tỉnh, huyện và xã.

 

 

Tổ chức cứu trợ trẻ em SC

 

 

 

 

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em/Mỹ là một tổ chức phi chính phủ hoạt động với mục đính phát triển sức khỏe, giáo dục, và an toàn kinh tế của trẻ em và gia đình của trẻ. Tổ chức đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990. Năm 1998, tổ chức Cứu trợ Trẻ em/Mỹ đã cùng với Hội Phụ Nữ Thanh Hoá sáng lập Chương trình Tài chính Vi mô Thanh Hóa.

Hoạt động hỗ trợ chương trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em/Mỹ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và hành chính, tư vấn chiến lược, và phát triển ngành. Tổ chức cũng đã dùng uy tín và mạng lưới toàn cầu của mình để xin tài trợ cho Chương trình từ các nhà tài trợ quốc tế và đóng vai trò trung gian trong việc giải ngân các nguồn tài trợ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website SC

 

 

Kiva

 

 

 

 

 

Kiva là một trang web phi lợi nhuận kết nối người cho vay cá nhân và người vay cá nhân tại các nước đang phát triển. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính vi mô tại các nước đang phát triển đưa hồ sơ của người muốn vay vốn lên trang web Kiva. Những cá nhân cho vay vốn sẽ cho vay những khoản vay với mức vay tăng dần (25 Đô la Mỹ mỗi lần tăng). Kiva tiếp nhận nguồn vốn và phát vốn tới các chương trình tài chính vi mô mà không thu thêm lãi suất hoặc phí dịch vụ.


Mix market

 

 

 

 

 

MIX Market là trang web được điều hành bởi tổ chức Chia sẻ Thông tin Tài chính Vi mô (Microfinance Information Exchange (MIX)). Trang web MIX Market (mixmarket.org) cho phép các chương trình tài chính vi mô đăng tin, bao gồm các bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các chỉ số hoạt động để nhận được đánh giá xếp hạng dựa trên độ minh bạch của thông tin. Hệ thống này hỗ trợ việc gây quỹ và so sánh giữa các chương trình tài chính vi mô.

 

Truy cập website mixmarket.org để biết thêm thông tin chi tiết trên  Mix Market, hoặc xem giới thiệu Mix market tại đây.


Công ty cổ phần NGV

 

Được thành lập từ 23 tháng 04 năm 2008, Công ty cổ phần NGV là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và Thương mại điện tử.

Trải qua hơn 4 năm hoạt động, Công ty cổ phần NGV đã từng bước khẳng định giá trị và lợi ích mang lại cho khách hàng và đối tác, như: đã xây dựng và ứng dụng thành công sản phẩm eFund (Phần mềm xử lý nghiệp vụ lõi dành cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) cho hơn 200 Quỹ tín dụng nhân dân tại 21 tỉnh thành phố trên cả nước; đã xây dựng và ứng dụng thành công sản phẩm mFinance (Phần mềm xử lý nghiệp vụ lõi dành cho các tổ chức tài chính vi mô) cho một số tổ chức TCVM trong nước; đã xây dựng và ứng dụng thành công sản phẩm sGateway (Cổng giao tiếp với NHNN) cho một số ngân hàng thương mại; cùng đội Temenos triển khai thành công sản phẩm T24 (Phần mềm Core Banking dành cho Ngân hàng thương mại) cho một số Ngân hàng thương mại …

Năm 2010, công ty cổ phần NGV đã ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm mFinance - Phần mềm xử lý nghiệp vụ lõi dành cho các tổ chức tài chính vi mô cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa. Sau 2 năm cùng xây dựng và phát triển, phần mềm đã chính thức đi vào hoạt động giúp Quỹ FPW quản lý toàn bộ hoạt động tín dụng và tài chính bằng hệ thống máy tính. Đây là một bước ngoặt quan trọng của FPW trong nỗ lực nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ Quỹ.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo trang web của NGV đây.