Phát triển Giáo dục và Y tế

 

Qua việc tham gia Quỹ, các gia đình đã có thêm thu nhập để đầu tư vào y tế và giáo dục. 92% khách hàng cho biết thu nhập tăng thêm đã được dùng vào việc trả phí bệnh viện và mua thuốc.


Đọc thêm...

Nâng cao Vị trí Xã hội của Phụ nữ

 

Quỹ đã giúp nâng cao vị trí xã hội và khả năng làm kinh tế của phụ nữ Thanh Hóa. Việc phát triển các hoạt động kinh doanh và tham gia vào các cuộc họp hàng tháng đã giúp chị em phụ nữ thêm hiểu biết và tự tin về khả năng của mình.


Đọc thêm...

Giảm nghèo và Đa Dạng hóa Nguồn Thu nhập

Quỹ hỗ trợ Phụ nữ nghèo tỉnh Thanh Hóa đang góp phần vào công cuộc giảm nghèo và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho các gia đình và cộng đồng nghèo. Thanh Hóa là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam, phần lớn các khách hàng khi mới tham gia Quỹ có thu nhập hàng tháng ít hơn 80.000 VNĐ (6 Đô la Mỹ) trên một thành viên gia đình.

Đọc thêm...