Sản phẩm, dịch vụ của Tài chính vi mô Thanh Hoá

There are no translations available.

Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hoá (TCVM Thanh Hoá) được thành lập theo giấy phép số 65/GP-NHNN ngày 22/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện nay, TCVM Thanh Hoá đang cung cấp đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ bao gồm: Dịch vụ Nhận tiền gửi (Tiết kiệm); Dịch vụ cấp tín dụng (Cho vay); Dịch vụ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ đại lý bảo hiểm và Dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực Tài chính vi mô.


Sản phẩm, dịch vụ của Tài chính vi mô Thanh Hoá

There are no translations available.

Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hoá (TCVM Thanh Hoá) được thành lập theo giấy phép số 65/GP-NHNN ngày 22/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện nay, TCVM Thanh Hoá đang cung cấp đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ bao gồm: Dịch vụ Nhận tiền gửi (Tiết kiệm); Dịch vụ cấp tín dụng (Cho vay); Dịch vụ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ đại lý bảo hiểm và Dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực Tài chính vi mô.


Các sản phẩm vi mô

Tổng quan về dịch vụ cho vay và gửi tiết kiệm

Chương trình TCVM Thanh Hóa cung cấp tới khách hàng các dịch vụ cho vay và gửi tiết kiệm.Để thực hiện hoạt động này, Chương trình và đội ngũ cán bộ luôn tìm các biện pháp sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn sẵn có; đưa ra các quyết định cho vay có mục tiêu phù hợp với chính sách của chương trình cũng như các thông lệ tài chính vi mô tốt nhất hiện nay. Các sản phẩm và dịch vụ mà Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa cung cấp:


 

 

 

 

-