Báo cáo hiệu quả hoạt động xã hội 2013

 

 

Quỹ hỗ trợ Phụ nữ nghèo tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững trong cộng đồng và gia đình. Năm 2003 nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Chương trình, hoạt động đánh giá tác động của Chương trình đã được thực hiện bởi công ty tư vấn Flanet Finance. Đánh giá cho thấy Chương trình đã có những ảnh hưởng tích cực tới công cuộc giảm nghèo, nâng cao vị trí xã hội của phụ nữ, giúp các gia đình nghèo có thêm nguồn tài chính cho giáo dục và y tế, và mở rộng độ bao phủ của các dịch vụ tín dụng và tài chính.

 


 

 

 

 

Quỹ hỗ trợ Phụ nữ nghèo tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững trong cộng đồng và gia đình. Năm 2003 nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Chương trình, hoạt động đánh giá tác động của Chương trình đã được thực hiện bởi công ty tư vấn Flanet Finance. Đánh giá cho thấy Chương trình đã có những ảnh hưởng tích cực tới công cuộc giảm nghèo, nâng cao vị trí xã hội của phụ nữ, giúp các gia đình nghèo có thêm nguồn tài chính cho giáo dục và y tế, và mở rộng độ bao phủ của các dịch vụ tín dụng và tài chính.

 Dưới đây là thông tin chi tiết về kết quả của cuộc đánh giá cùng với hồ sơ của một số khách hàng có thể được truy cập tại đây.

 

BÁO CÁO HIỆU QUẢ XÃ HỘI

Tầm nhìn

Một tổ chức Tài chính vi mô hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam, là đầu mối chia sẻ, tư vấn hỗ trợ công nghệ tài chính vi mô tốt nhất

Sứ mệnh

Xây dựng gia đình và cộng đồng phát triển bền vững, thông qua một tổ chức tài chính vi mô chính thức, cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính một cách thân thiện, hiệu quả tới các hộ nghèo và hộ có thu nhập thấp tại Thanh Hóa

MỤC TIÊU XÃ HỘI

TIẾP CẬN

SỐ TIỀN

LOẠI KHÁCH HÀNG

SỐ NGƯỜI

SỐ TIỀN ĐÃ GIẢI NGÂN/SỐ TIỀN TIẾT KIỆM ĐÃ GỬI

TỶ LỆ % SO VỚI TỔNG DƯ NỢ/TỔNG TIẾT KIỆM

Người vay khu vực nông thôn

6,290

28,068,707,600

59%

Người vay ở miền duyên hải

3,067

12,716,255,500

27%

Người vay dưới $300

7,416

32,338,214,100

68%

Người vay là phụ nữ

10,492

N/A

Người vay theo nhóm

10,172

N/A

Người vay cá nhân

478

N/A

Người tiết kiệm tự nguyện dưới $5

118

N/A

Người tiết kiệm là phụ nữ

10,928

N/A

CÁC CÔNG CỤ VÀ CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÃ HỘI

A. Tiếp cận đối tượng nghèo và theo dõi

Định nghĩa về ngưỡng nghèo

Tiêu chí xác định Hộ nghèo theo chuẩn khu vực Châu á Thái Bình Dương: hộ nghèo và những hộ có thu nhập thấp là những hộ có nhu cầu vay những khoản vay từ 300 đôla/khoản vay trở xuống.

Đánh giá/đo lường nghèo đói

Căn cứ vào khoản vay

Theo dõi nghèo đói

Công cụ: Bản khảo sát hoàn cảnh kinh tế xã hội của khách hàng, phiếu thẩm định người vay, đơn xin vay

Những chỉ số chính: số tiền cần vay, việc làm, thu nhập, dư nợ các khoản vay, diện tích nhà ở, quyền sở hữu nhà ở, chất lượng nhà ở, tài sản, chi phí,…

Báo cáo hiệu quả xã hội

Hàng năm (cho Hội đồng quản lý, nhà đầu tư, các cấp liên nhiệm -hội PN các cấp và khách hàng)

B. Chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm

Minh bạch trong định giá

Báo cáo tới mạng The MIX, trên Websie của Quỹ, công bố tại các buổi tuyên truyền, tập huấn thành viên

Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng

5 năm/lần

Hệ thống phản hồi của khách hàng

Khách hàng góp ý thông qua các buổi sinh hoạt nhóm, cụm, các buổi họp phụ nữ thôn, qua cán bộ tín dụng, hội phụ nữ các cấp hoặc các chuyến thăm thành viên của trưởng chi nhánh, văn phòng chính,…

Nghiên cứu thị trường để phát triển sản phẩm

Thực hiện 2 năm 1 lần để sử dụng nội bộ

C. Các dịch vụ phi tài chính

Các hoạt động trách nhiệm xã hội

Kiên trì mục tiêu, sứ mệnh giảm nghèo, luôn duy trì các khoản vay và phương pháp tiếp cận phù hợp với nhóm đối tượng đích

Chương trình giáo dục tài chính

Tổ chức hơn 30 khoá giáo dục tài chính cho hơn 1.300 hộ nghèo tại vùng duyên hải của Huyện Hoằng Hoá và hộ nghèo khu vực nông thôn huyện Đông Sơn.

Các hoạt động khác

Tư vấn phương pháp sử dụng vốn, Tập huấn bình đẳng giới, vệ sinh môi trường, kết nối thị trường, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sức khoẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm…..

D. Chính sách nhân sự

Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên

Thực hiện năm 2012

Các chính sách khác

Nhân viên được hưởng đầy đủ các lợi ích theo Luật lao động và luật BHXH của Việt Nam và sổ tay nhân sự như: chăm sóc y tế, trợ cấp sức khỏe, tai nạn lao động, trợ cấp thai sản, chế độ các ngày lễ, tết,...

Another articles: