SẢN PHẨM DỊCH VỤ TCVM THANH HÓA

Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hoá (TCVM Thanh Hoá) được thành lập theo giấy phép số 65/GP-NHNN ngày 22/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện nay, TCVM Thanh Hoá đang cung cấp đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ bao gồm: Dịch vụ Nhận tiền gửi (Tiết kiệm); Dịch vụ cấp tín dụng (Cho vay); Dịch vụ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ đại lý bảo hiểm và Dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực Tài chính vi mô.