Tiết kiệm vi mô

 

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa có chính sách giữ tiền tiết kiệm cho khách hàng như sau:


- Các thành viên tham gia vay vốn có thể gửi một khoản tiền nhỏ vào tài khoản  tiết kiệm của mình để bảo đảm cho các trường hợp không may xảy ra trong tương lai.


- Các thành viên phải đóng tiết kiệm bắt buộc hàng tháng trong suốt thời gian tham gia vay vốn


- Tài khoản tiết kiệm của khách hàng có sinh lãi hàng tháng


- Số dư tiết kiệm tối thiểu của mỗi thành viên phải có là 300,000 VND và số tiền này thành viên có thể rút trong trường hợp khẩn cấp.

 

 

Another articles: