Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU


Tháng 11 năm 2010, Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hoá (FPW) là một trong năm tổ chức Tài chính Vi Mô tại Việt Nam được ký kết thoả thuận với Ngân hàng nhà nước, để nhận gói hỗ trợ của Dự án ” chính thức hoá các tổ chức tài chính vi mô” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Đây là bước ngoặt quan trọng trong lộ trình chuyển đổi Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hoá thành một tổ chức tài chính quy mô nhỏ được Ngân Hàng Nhà Nước cấp phép hoạt động theo Nghị Định 28 và Nghị Định 165 của Chính Phủ.

Ngoài ra, Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hoá cũng đang trong quá trình thực hiện các dự án với các tổ chức khác, đó là: Cứu trợ trẻ em Mỹ (Save the Children), Cordaid, Unilever, và dự án Tiết kiệm tự nguyện với tổ qchức Lao động quốc tế ILO thông qua cục bảo trợ Xã hôi- Bộ Lao động-Thương Binh và Xã Hội.

Để đảm bảo cho các hoạt dộng của các dự án trên được hiệu quả, đáp ứng đúng yêu cầu của nhà tài trợ cũng như quy định tài chính của Quỹ FPW. Kể từ ngày 25/12/2010 đến 31/12/2011, Chúng tôi trân trọng thông báo cho các tổ chức. cá nhân có đủ năng lực và điều kiện tham gia ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực sau:

1.     Tư vấn, đào tạo: Quản trị nhân sự, tín dụng vận hành, kiểm toán tài chính, quản lý rủi ro, giáo dục tài chính, phát triển sản phẩm tiết kiệm tự nguyện, quản lý thanh khoản, xây dựng mạng lưới kênh phân phối.

2.     Xây dựng phần mềm

3.     Nghiên cứu, khảo sát thị trường

4.     Thiết kế tờ rơi, sổ sách, mẫu biểu.

5.     Đánh giá tác động xã hội và hiệu quả tài chính.

6.     Kiểm toán độc lập.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hải Đường

Đt: 0373 721 300 (máy lẻ 111)

Another articles: