BP

 

BP là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Tập đoàn có các hoạt động trong lĩnh vực từ thiện góp phần vào phát triển cộng đồng và bền vững môi trường. Hỗ trợ Chương trình Tài chính Vi mô Thanh Hóa là một trong những cam kết của BP trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh ở địa phương.


Để biết về các hoạt động của BP tại Việt Nam và trên thế gới, vui lòng tham khảo tại website bp.com.

 


Another articles: