Quỹ McKnight

 

 

 

 

Quỹ McKnight (The McKnight Foundation) là một quỹ từ thiện của Mỹ với mục tiêu “phát triển trẻ em, gia đình, và cộng đồng” bằng cách tài trợ các tổ chức phi lợi nhuận. Quỹ có tài sản ròng khoảng 2,2 tỷ Đô la Mỹ và tài trợ khoảng 93,5 triệu Đô la Mỹ trong năm 2006.


Vui lòng ghé thăm website McKnight.org để biết thêm chi tiết.


Another articles: