Quỹ Citygroup

 

Quỹ Citi (The Citi Foundation) là quỹ hoạt động từ thiện của Citigroup, tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế. Quỹ Citi có cam kết mạnh mẽ với sự phát triển của ngành tài chính vi mô và đã hỗ trợ hoạt động của Nghành trên toàn cầu.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Quỹ Citi, vui lòng thăm website.


Another articles: