Kiva

 

 

 

 

 

Kiva là một trang web phi lợi nhuận kết nối người cho vay cá nhân và người vay cá nhân tại các nước đang phát triển. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính vi mô tại các nước đang phát triển đưa hồ sơ của người muốn vay vốn lên trang web Kiva. Những cá nhân cho vay vốn sẽ cho vay những khoản vay với mức vay tăng dần (25 Đô la Mỹ mỗi lần tăng). Kiva tiếp nhận nguồn vốn và phát vốn tới các chương trình tài chính vi mô mà không thu thêm lãi suất hoặc phí dịch vụ.


Another articles: