Tổ chức cứu trợ trẻ em SC

 

 

 

 

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em/Mỹ là một tổ chức phi chính phủ hoạt động với mục đính phát triển sức khỏe, giáo dục, và an toàn kinh tế của trẻ em và gia đình của trẻ. Tổ chức đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990. Năm 1998, tổ chức Cứu trợ Trẻ em/Mỹ đã cùng với Hội Phụ Nữ Thanh Hoá sáng lập Chương trình Tài chính Vi mô Thanh Hóa.

Hoạt động hỗ trợ chương trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em/Mỹ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và hành chính, tư vấn chiến lược, và phát triển ngành. Tổ chức cũng đã dùng uy tín và mạng lưới toàn cầu của mình để xin tài trợ cho Chương trình từ các nhà tài trợ quốc tế và đóng vai trò trung gian trong việc giải ngân các nguồn tài trợ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website SC

 

 

Another articles: