Thanh Hoa MFI History

Tài chính vi mô đặt bước chân đầu tiên đến Thanh Hóa vào những năm cuối của thế kỷ 20, khởi đầu là một chương trình vay vốn tiết kiệm của Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá được tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam xây dựng tại huyện Nông cống. Hơn 20 năm qua, Tài chính vi mô như một dòng sông nhỏ âm thầm chảy qua những xóm làng, âm thầm đóng góp phần công sức vào công cuộc chống đói nghèo trên quê hương Thanh Hóa.

Mang trong mình giá trị cốt lõi “Gần gũi, thân thiện, hiệu quả” nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng gia đình và cộng đồng phát triển bền vững”, kể từ khi chuyển đổi thành công các Chương trình tài chính vi mô nhỏ lẻ ở các huyện thành một Quỹ xã hội duy nhất vào năm 2008 với tên gọi Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa tạo bước đệm quan trọng trong quá trình thành lập Tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam.

Tháng 8 năm 2014 Tài chính vi mô Thanh Hoá được Ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động chính thức theo luật các tổ chức tín dụng. Điều này đã tạo những điều kiện thuận lợi giúp Tài chính vi mô Thanh Hoá hoạt động chuyên nghiệp hơn, có khả năng huy động được nhiều nguồn tài chính từ các tổ chức, cá nhân tạo nguồn vốn phục vụ đông đảo nhu cầu vốn vay của chị em phụ nữ tỉnh nhà.


Cho đến nay, Tài chính vi mô Thanh Hóa đang hoạt động trên 238 xã, phường, thị trấn tại 19 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đem nguồn vốn vi mô tới đông đảo đối tượng khách hàng trong đó có khách hàng là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các huyện các huyện miền núi trung du của tỉnh Thanh Hoá như: Thạch Thành, Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ.

Song song với việc phát triển sản phẩm tín dụng Tài chính vi mô Thanh Hoá còn tăng cường tìm kiếm, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai sản phẩm phi tài chính bao gồm các chương trình tập huấn kỹ năng quản lý tài chính, các chương trình truyền thông về vệ sinh môi trường, sức khoẻ dinh dưỡng giúp chị em phụ nữ nâng cao kiến thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình, nâng cao kỹ năng quản lý nguồn tài chính, phân bổ và sử dụng nguồn tài chính một cách hiệu quả hơn, tạo nguồn thu nhập phát triển bền vững.

Hơn 20 năm qua, Tài chính vi mô Thanh Hoá đã trở thành người bạn đồng hành của nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô không chỉ giúp gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế cho các hộ gia đình mà còn giúp thành viên, đặc biệt là chị em phụ nữ nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi thói quen quản lý và sử dụng nguồn tài chính một cách hiệu quả hơn. Ra tăng kỹ năng chăm sóc bản thân và gia đình, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Từ năm 2008 – 2020 nhiều năm liền Tài chính vi mô Thanh Hóa được Ngân hàng nhà nước - Quỹ City bank, Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt nam vinh danh là Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu tại Việt nam. Năm 2014 được công nhận là đơn vị tài chính vi mô xuất sắc nhất trên toàn quốc.