Welcome to the Thanh Hoa microfinance institution!

 

Với mục tiêu hoạt động Vì sự phát triển cộng đồng, hiện nay Tài chính vi mô Thanh Hóa đã trở thành người bạn đồng hành của nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh  bằng việc cung cấp các sản phẩm tín dụng nhỏ, cho phép thành viên được vay vốn với thủ tục nhanh chóng thuận tiện, không yêu cầu thế chấp, thực hiện thu phát vốn ngay tại thôn/phố. Các sản phẩm đa dạng dành cho tất cả các đối tượng hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, công nhân viên chức và đặc biệt khuyến khích các chị em tham gia vay vốn, cải thiện đời sống gia đình.


 

Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đang cung cấp vốn vay cho hơn 17.000 khách hàng trên 14 huyện thị trong tỉnh với 3 loại sản phẩm chính:

- Vốn vay Đa mục đích: hỗ trợ chị em đầu tư vào các ngành nghề sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ nhằm phát triển kinh tế gia đình.

- Vốn vay Vệ sinh môi trường: giúp các hộ nghèo và hộ thu nhập thấp có điều kiện xây mới, sửa chữa hệ thống nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và hầm Biogas.

- Vốn vay công nhân viên chức: hỗ trợ đối tượng công nhân và viên chức mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Song song với việc phát triển các sản phẩm tín dụng nhỏ, Tài chính vi mô Thanh Hóa còn tăng cường tìm kiếm, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai các sản phẩm phi tài chính nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Bao gồm việc tổ chức các chương trình truyền thông về bình đẳng giới, di cư an toàn, vệ sinh môi trường, các hội thi Bữa ăn dinh dưỡng, thi kiến thức, tạo một sân chơi bổ ích để chị em được bước lên sân khấu thể hiện mình, từ đó tự tin trong cuộc sống, nâng cao vai trò vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, Tài chính vi mô Thanh Hóa đã hợp tác với tổ chức Kiva và quỹ Unilever Việt Nam để triển khai sản phẩm vốn vay hỗ trợ các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp xây mới, sửa chữa hệ thống nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và hầm Biogas.

Với những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, tài chính vi mô Thanh Hóa đã được Ngân hàng nhà nước- Quỹ City bank, nhóm công tác Tài chính vi mô Việt nam vinh danh là tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu tại Việt nam trong 6 năm liên tục. Năm 2014 được công nhận là đơn vị tài chính vi mô  xuất sắc nhất toàn quốc.