Phát triển Giáo dục và Y tế

Đặc biệt, sức khỏe của trẻ em trong gia đình đã được cải thiện đáng kể. 94% khách hàng cho biết, họ đã có thể cung cấp bữa ăn đủ chất hơn cho gia đình. Ở cấp độ xã hội, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở Nông Cống đã giảm gần 50% trong khoảng thời gian giữa năm 2000 và 2003.

Trong khi học phí và các chi phí giáo dục khác là những khoản chi lớn đối với các gia đình nghèo, việc tham gia Quỹ giúp khách hàng mang lại cho con họ các cơ hội học tập. 72% khách hàng cho biết, thu nhập tăng thêm đã giúp họ trả học phí cho con cái và hiện tượng bỏ học đã giảm. Trong các gia đình tham gia Quỹ, tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp tiểu học chỉ là 1% và tỷ lệ bỏ học cấp trung học cơ sở cũng chỉ ở mức dưới 10%.

 


Another articles: