Nâng cao Vị trí Xã hội của Phụ nữ

 

Quỹ đã giúp nâng cao vị trí xã hội và khả năng làm kinh tế của phụ nữ Thanh Hóa. Việc phát triển các hoạt động kinh doanh và tham gia vào các cuộc họp hàng tháng đã giúp chị em phụ nữ thêm hiểu biết và tự tin về khả năng của mình.


Nhờ phương pháp cho vay theo nhóm của Quỹ, chị em có nhiều cơ hội chia sẻ thông tin. 99% khách hàng cho biết kỹ năng kinh doanh của họ đã được cải thiện. Vị thế của phụ nữ đang mạnh lên không những trong cộng đồng mà còn ngay trong gia đình. Thu nhập từ các hoạt động kinh tế tạo ra sự tự tin cho chị em phụ nữ và cho họ tiếng nói quan trọng hơn trong việc quản lý các công việc gia đình. 93% khách hàng cho biết, họ tự đưa ra các quyết định chi tiêu hàng ngày trong gia đình. Ngay cả các quyết định quan trọng như trả tiền học phí cho con, có tới 93% khách hàng cho biết họ tự quyết định hoặc đưa ra quyết định sau khi hỏi ý kiến chồng.

 


Another articles: