Giảm nghèo và Đa Dạng hóa Nguồn Thu nhập

Quỹ hỗ trợ Phụ nữ nghèo tỉnh Thanh Hóa đang góp phần vào công cuộc giảm nghèo và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho các gia đình và cộng đồng nghèo. Thanh Hóa là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam, phần lớn các khách hàng khi mới tham gia Quỹ có thu nhập hàng tháng ít hơn 80.000 VNĐ (6 Đô la Mỹ) trên một thành viên gia đình.

Tuy nhiên, việc tham gia Quỹ đang giúp các thành viên thoát khỏi cảnh nghèo khó. Trong năm 2003, hơn 70% khách hàng cho biết có thu nhập hơn 80.000 VNĐ một tháng. Thêm vào đó qua việc phục vụ người nghèo và giúp họ tạo ra các cơ hội kinh tế, Quỹ đang có những đóng góp tích cực tới công cuộc giảm nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Tại huyện Nông Cống, nơi Quỹ bắt đầu hoạt động từ năm 1998, tỷ lệ nghèo đã giảm 50% so với năm 1990.

Mặc dù nông nghiệp vẫn đóng vai trò chính trong các hoạt động kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, Quỹ đang giúp các khách hàng phát triển các nguồn thu nhập mới bền vững hơn. Trong năm 2003, chỉ có 41% khách hàng của Quỹ coi nguồn thu từ nông nghiệp là nguồn thu chính của họ. Số đông các khách hàng có các nguồn thu khác từ thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ, chăn nuôi, và sản xuất các loại thực phẩm như bánh đa và rượu. Các hoạt động tạo thu nhập này giúp các hộ gia đình tránh các rủi ro có tính mùa vụ của nông nghiệp và làm thuê

 


Another articles: