Đảng bộ TCVM Thanh Hóa tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các quy định của BCH TW Đảng khóa XIII

Ngày 19/8/2021, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 652 điểm cầu trong toàn tỉnh, với tổng số gần 36 nghìn đại biểu tham dự.

Dự chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lại Thế Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; MTTQ, các đoàn thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại điểm cầu Tổ chức TCVM Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Hải Đường – Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc TCVM Thanh Hóa chủ trì hội nghị học tập trực tuyến cho đảng viên tại Hội sở chính và các điểm cầu tại các chi bộ tiếp thu nội dung của hội nghị.

Hội nghị học tập trực tuyến tại điểm cầu Tổ chức TCVM Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai QĐ số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống Chính trị.

Hội nghị học tập trực tuyến tại điểm cầu Tổ chức TCVM Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và triển khai Kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hổi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và triển khai Kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và triển khai Kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Phú Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai Kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2020 và định dướng đến năm 2045.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNF tỉnh đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các văn bản mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành. Đòng thời, đồng chí Bí thư hoan nghênh các huyện, thị trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Tăng cường, vận động người dân tiếp tục chống dịch, không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới để ngăn chặn được dịch bệnh cùng với song song phát triển kinh tế xã hội tại địa phương để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Another articles: