Sản phẩm, dịch vụ của Tài chính vi mô Thanh Hoá

Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hoá (TCVM Thanh Hoá) được thành lập theo giấy phép số 65/GP-NHNN ngày 22/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện nay, TCVM Thanh Hoá đang cung cấp đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ bao gồm: Dịch vụ Nhận tiền gửi (Tiết kiệm); Dịch vụ cấp tín dụng (Cho vay); Dịch vụ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ đại lý bảo hiểm và Dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực Tài chính vi mô.


Another articles: