Vốn vay ưu đãi dành cho khách hàng nghèo và cận nghèo của TCVM Thanh Hoá

Những năm qua, khách hàng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khách hàng là nười dân tộc thiểu số, khách hàng thu nhập thấp là nhóm đối tượng khách hàng luôn được TCVM Thanh Hoá quan tâm và định hướng sản phẩm dịch vụ phù hợp đáp ứng nhu cầu cũng như khả năng của nhóm khách hàng mục tiêu này.

Nhằm hỗ trợ tối đa khả năng tiếp cận nguồn vốn vay phù hợp với đặc thù riêng của nhóm đối tượng, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid đang gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống đại bộ phận người dân TCVM Thanh Hoá đã ban hành chính sách cho vay ưu đãi dành cho các đối tượng khách hàng thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Cụ thể khách hàng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo (Theo quy định của nhà nước) sẽ được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi chỉ 6%/năm. Mức vay từ 2 – 50 triệu đồng; Thời hạn vay tối đa 12 tháng.

Đây là một trong những chính sách cụ thể và hữu hiệu của TCVM Thanh Hoá nhằm đồng hành cùng khách hàng nghèo, cận nghèo cùng vượt qua khó khăn trong mùa đại dịch.


Another articles: