Dịch vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của TCVM Thanh Hoá

TCVM Thanh Hoá hiện đang huy động tiền gửi tiết kiệm theo hai hình thức là: Tiết kiệm bắt buộc và tiết kiệm tự nguyện.

TIẾT KIỆM BẮT BUỘC: Áp dụng cho thành viên đang vay vốn tại Tổ chức. Mức tiền gửi được cố định hàng tháng và đi kèm với thời hạn hoàn trả vốn vay. TKBB giúp thành viên duy trì thói quen tiết kiệm và dự phòng rủi ro trong cuộc sống. TKBB được hưởng lãi suất theo quy định của TCVM Thanh Hoá và khách hàng có thể rút TKBB vào cuối chu kỳ vay hoặc khi gặp phải khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.

 

TIẾT KIỆM TỰ NGUYỆN: TCVM Thanh Hoá cung cấp sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn và tiết kiệm gửi góp tích luỹ hàng tháng cho khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm tại tổ chức một cách an toàn, bảo mật và hiệu quả theo quy định của Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Khách hàng có thể gửi tiết kiệm tại trụ sở các Chi nhánh, Phòng giao dịch hoặc ngay tại điểm giao dịch là Nhà Văn Hoá thôn với mức gửi tối thiểu là 50.000 đồng. Tạo sự thuận tiện cho khách hàng có thu nhập thấp tiếp cận với dịch vụ gửi tiết kiệm phù hợp.


Another articles: