Thư mời kiểm toán BCTC 2020 Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hoá

There are no translations available.

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TNHH THANH HÓA
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: /CV-HĐTV

V/v Mời nộp bản đề xuất kiểm toán

BCTC năm 2020 cho TCVM Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Giám đốc các đơn vị kiểm toán

Thưa ông (bà),

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa (TCVM Thanh Hóa) kính mời Quý các đơn vị được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính nộp “Bản đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” cho TCVM Thanh Hóa. Chúng tôi cũng gửi kèm theo lá thư này bản điều khoản tham chiếu.

Mục đích của kiểm toán độc lập đối với TCVM Thanh Hóa là để các kiểm toán viên chuyên nghiệp có thể đưa ra những đánh giá chuyên môn về tình hình tài chính, các khoản tiền được nhận và các khoản chi tiêu tính đến hết ngày 31 tháng 12 của TCVM Thanh Hóa khi kết thúc năm tài chính 2020.

Bản đề xuất là cơ sở cho khả năng thương thảo và đi đến ký kết hợp đồng giữa công ty của ông (bà) và TCVM Thanh Hóa.

Bản đề xuất phải được gửi tới TCVM Thanh Hóa bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử chậm nhất vào ngày 15/01/2020 theo địa chỉ dưới đây:

Lê Thị Như Hoa

Kế toán trưởng

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Số 181 đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Hưng, T.P Thanh Hoá

Điện thoại : (84-37) 3721 300; DĐ: 0946 603 756

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nếu có bất cứ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại trên.

Trân trọng cảm ơn Ông (Bà) và mong sớm nhận được bản đề xuất từ Quý công ty kiểm toán.

Kính thư,

Chủ tịch HĐTV

Lê Quang Lý

 

Another articles: