Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Cung cấp giải pháp chuyển đổi, nâng cấp hệ thống Core Banking tại TCVM Thanh Hóa

A. Thông tin chung:

– Tên cơ quan, đơn vị:  TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ THANH HÓA

– Địa chỉ: 181 Hùng Vương, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

– Điện thoai: 02373.721.300

– Tên chủ đầu tư: TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ THANH HÓA

– Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: “Cung cấp giải pháp hệ thống thông tin”


B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 08 giờ từ ngày 01  tháng 10 năm 2020 đến  trước 17 giờ ngày 01  tháng 12  năm 2020.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): 17 giờ ngày 01  tháng 12  năm 2020. tại TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TNHH THANH HÓA, 181 Hùng Vương, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

- Các nhà thầu cần thêm thông tin vui lòng gọi số điện thoai: 02373.721.300 gặp bà Hoàng Thị Tình.

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


 

 

Another articles: