Thông Báo chuyển địa điểm Chi nhánh Thiệu Hóa

There are no translations available.

THÔNG BÁO

V/v Chuyển địa điểm Chi nhánh Thiệu Hóa

Căn cứ vào văn bản số 666/THH2 ngày 21/5/2020 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở

chi nhánh Thiệu Hóa TCVM Thanh Hóa

Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa trân trọng thông báo

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH THIỆU HÓA

1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa – Chi nhánh Thiệu Hóa

2. Địa điểm cũ: Tầng 3 tòa nhà của Chi cục thi hành án huyện Thiệu Hóa, tiểu khu 3, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

3. Địa điểm mới: Khu nhà Khối đoàn thể, Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

4. Điện thoại: 0237.3842514

5. Nội dung hoạt động: Cấp tín dụng, huy động tiền gửi, tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô, thu hộ, chi hộ, chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô, dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ khác theo quy định của Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa.

6. Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Lan - Chức vụ: Giám đốc.

Trân trọng thông báo !

 

Another articles: