Thông Báo chuyển địa điểm Chi Nhánh Hoằng Hóa

THÔNG BÁO

V/v Chuyển địa điểm Chi nhánh Hoằng Hóa


(Căn cứ vào văn bản số 419/THH2 ngày 26/3/2020 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa

về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Hoằng Hóa TCVM Thanh Hóa)


Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa (TCVM Thanh Hóa) trân trọng thông báo:


CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH HOẰNG HÓA


1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa – Chi nhánh Hoằng Hóa

2. Địa điểm cũ: Khu nhà khối dân, Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

3. Địa điểm mới: Quốc lộ 10 mới, thôn Khang Thọ Hưng, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

4. Điện thoại: 0237 3 643 268

5. Nội dung hoạt động: Cấp tín dụng, huy động tiền gửi, tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô, thu hộ, chi hộ, chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô, dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ khác theo quy định của Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa.

6. Người đại diện: Ông Hoàng Văn Biên - Chức vụ: Giám đốc chi nhánh.


Trân trọng thông báo!

 

 

 

 

 

Another articles: