Dự án Tư vấn tài chính cá nhân hộ gia đình

Nằm trong khuôn khổ chương trình Đầu tư xã hội chiến lược 2017, từ tháng 6 2017 đến tháng 2 2018, NSRP đã hợp tác với Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa thực hiện dự án Tư vấn quản lý tài chính cá nhân hộ gia đình HPFM. Đây được xem là giai đoạn 2 của dự án tập huấn quản lý tài chính cá nhân đã được thực hiện trong năm 2016 cho 1.200 hộ dân nhường đất xây dựng nhà máy.

Mục tiêu của dự án Tư vấn quản lý tài chính cá nhân hộ gia đình là hỗ trợ các hộ nhường đất quản lý tốt hơn nguồn tài chính của mình từ đó góp phần cải thiện sinh kế hộ. Trong 9 tháng qua, dự án đã thực hiện tư vấn cho 770 hộ mục tiêu với tổng số lượt tư vấn là 1.995 lượt. Bằng phương pháp tư vấn tại hộ, cán bộ dự án sẽ cùng với hộ phân tích, đánh giá lại tình hình tài chính hộ từ đó lựa chọn nội dung tư vấn phù hợp với thực trạng hộ. Tại các lần thăm hộ, dự án sẽ cung cấp những kiến thức và công cụ cơ bản trong quản lý tài chính gia đình và hướng dẫn hộ áp dụng các công cụ này vào để quản lý tài chính của mình. Quá trình can thiệp đối với từng hộ chủ yếu hướng tới việc các hộ: i) Có hành vi tiết kiệm tốt hơn và sử dụng các dịch vụ tiết kiệm phù hợp; ii) Thực hiện kế hoạch tài chính; thực hiện theo dõi, ghi chép nhằm cân đôi thu và chi của gia đình, áp dụng công nghệ vào quản lý tài chính; iii) Thiết lập và tính toán các mục tiêu tài chính trong tương lai; iv) Quản lý và theo dõi các khoản nợ; v) Tiếp cận thông tin ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng ở địa phương: cho vay, tiết kiệm, và các tiện ích thanh toán.


 

Chia sẻ về hiệu quả và tâm đắc của mình khi tham gia dự án, chị Văn Thị Dưỡng ở thôn Tháp Sơn, Mai Lâm cho biết:Chị đã từng đi buôn bán ở chợ, nhưng sau một thời gian dài vẫn không thấy khấm khá hơn, tiền làm ra không biết tiêu vào việc gì mà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Từ khi được các em cán bộ dự án đến nhà, chị bắt đầu tập theo dõi ghi chép thu chi và thấy rằng mình có nhiều khoản chi không hợp lý từ đó cắt giảm. Từ khi được tư vấn, gia đình chị đã cân đối được thu – chi hàng ngày và đã tăng đáng kể mức tiết kiệm hàng tháng, các khoản nợ cũng được theo dõi sát sao và lên kế hoạch hợp lý”. Còn đối với chú Cao Bá Sáu ở Thôn Bắc Yến thì:Trước chưa được tư vấn chú vẫn cho rằng mình chi tiêu đã hợp lý lắm rồi, sau khi tư vấn và thử ghi chép thì thấy gia đình vẫn còn nhiều khoản chi không thật cần thiết nên cắt giảm, điều chú thích nhất sau khi tham gia dự án là đã tự cân đối được tài chính hộ - hóa ra lâu nay không phải mình làm ra không đủ chi, mà là mình chi tiêu chưa đúng, chưa chuẩn.

Tài chính vi mô Thanh Hóa tin rằng quản lý tài chính là một kỹ năng cần thiết đối với mỗi hộ gia đình và sẽ mang lại những hiệu quả lâu dài. Tuy nhiên, kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cũng như việc áp dụng vào sinh hoạt hàng ngày hiện còn rất hạn chế tại Việt Nam nói chung và cộng đồng xung quanh nhà máy nói riêng. Cùng với NSRP, chúng tôi hy vọng rằng, những hộ dân được tham gia dự án sẽ sử dụng hiệu quả những kiến thức mà dự án cung cấp và áp dụng thành công các công cụ này vào hoàn cảnh tài chính của bản thân vào gia đình từ đó là nền tảng vững chắc chắc cho sự phát triển kinh tế bền vững của hộ, góp phần tạo nên sự thịnh vượng cho cộng đồng xung quanh nhà máy.

Xem 1 đoạn phim ngắn về dự án Tư vấn tài chính cá nhân hộ gia đình:  https://www.youtube.com/watch?v=c0VHa-pDTyw

 

Mai Phương Thảo

Another articles: