Bảo hiểm vi mô

Nằm trong các sản phẩm phi tài chính của Tài chính vi mô Thanh Hóa, từ năm 2010 Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa (sau này là Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa) phối hợp với Công ty Bảo hiểm bưu điện Hà Nội (PTI) đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm vi mô cho các khách hàng vay vốn của Tài chính vi mô Thanh Hóa, cụ thể là cung cấp sản phẩm bảo hiểm đảm bảo khoản vay. Sản phẩm có mức phí thấp hơn 30% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường với mức phí từ 0,09% đến 0,56 % số tiền vốn vay (tùy thuộc vào mức vay và thời hạn vay). Khách hàng tham gia bảo hiểm đảm bảo khoản vay sẽ được thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm để chi trả khoản dư nợ vay tại Tài chính vi mô Thanh Hóa khi không may gặp rủi ro: tử vong do tai nạn, ốm đau bệnh tật hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Trong trường hợp khách hàng không may bị tử vong do bệnh đặc biệt xảy ra trong thời gian chờ thì được hỗ trợ mai táng phí 2.000.000 đồng/người. Số tiền bảo hiểm bồi thường tối đa là 50 triệu đồng (đối với cả trường hợp khách hàng tham gia nhiều giấy chứng nhận bảo hiểm hay nhiều loại SPVV).

 

Kết quả sau 7 năm thực hiện, từ 1.777 lượt khách hàng vào cuối năm 2010 đến 31/5/2017 đã có: 76.185 lượt khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm đảm bảo khoản vay. Số khách hàng hưởng lợi từ chương trình là 64 KH với tổng số tiền bồi thường là: 650.000.000đ và 01 trường hợp khách hàng không đủ điều kiện bồi thường được hỗ trợ mai tang phí là: 2.000.000đ.