Dịch vụ Đại lý Bảo hiểm

Bảo hiểm vi mô là một trong những dịch vụ tài chính vi mô thiết thực cho người nghèo, người có thu nhập thấp nhằm đảm bảo cho họ cuộc sống ít biến động trước những rủi ro. Mặc dù số lượng người có thu nhập thấp tiếp cận với Bảo hiểm vi mô còn hạn chế song Bảo hiểm vi mô đã và đang góp phần đáng kể vào công cuộc xoá đói giảm nghèo thông qua việc cung cấp dịch vụ bảo vệ cho người nghèo, người thu nhập thấp.

TCVM Thanh Hoá hiện đang cung cấp dịch vụ Bảo hiểm vi mô cho khách hàng của mình thông qua hình thức làm đại lý bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm bưu điện (PTI) từ những năm 2010. Cụ thể, TCVM Thanh hoá cung cấp bảo hiểm đảm bảo khoản vay với mức phí thấp hơn 30% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường (chỉ từ 0,09 % đến 0,56 % số tiền vay vốn - Tuỳ thuộc vào mức vay và kỳ hạn vay) cho khách hàng vay vốn tại tổ chức. Mức phí trên được coi là phù hợp đối với đồi tượng khách hàng chủ yếu là khách hàng thu nhập thấp của TCVM Thanh Hoá. Khách hàng tham gia Bảo hiểm vốn vay khi không may gặp phải rủi ro như: Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn sẽ được thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm để chi trả cho khoản vay giúp giảm gánh nặng khoản vay cho gia đình và người bão lãnh. Số tiền bảo hiểm vốn vay bồi thường tối đa là 50 triệu đồng, trong thời gian chờ giải quyết trường hợp bảo hiểm sẽ được hỗ trợ tiền mai táng phí 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, TCVM Thanh hoá còn triển khai các sản phẩm bảo hiểm vi mô ruỉ ro con người như: Bảo hiểm tai nạn hộ gia đình, bảo hiểm sức khoẻ… cho khách hàng của mình.


Another articles: