Thông báo đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc: mời nộp bản đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

 

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 03 năm 2016,

Hiện nay, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa (Thanh Hóa MFI) đang có nhu cầu kiểm toán độc lập với mục tiêu yêu cầu các kiểm toán viên chuyên nghiệp đưa ra những đánh giá chuyên môn về tình hình tài chính, các khoản tiền được nhận và các khoản chi tiêu tính đến hết ngày 31 tháng 12 của Thanh Hóa MFI khi kết thúc năm tài chính 2015.

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa kính mời các Quý đơn vị có chuyên môn và chức năng phù hợp nộp bản đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Thanh Hóa MFI. Điều khoản Tham chiếu vui lòng tải tại đây.

Bản đề xuất là cơ sở cho khả năng thương thảo và đi đến ký kết hợp đồng giữa công ty của ông (bà) và Thanh Hóa MFI.

Bản đề xuất phải được gửi tới Thanh Hóa MFI bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử chậm nhất vào ngày 08/03/2016 theo địa chỉ dưới đây:

Lê Quang Lý

Phó tổng giám đốc

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Số 181 đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Hưng, T.P Thanh Hoá

Điện thoại : (84-37) 3721 300; DĐ: 0912 142 666

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại trên.

Trân trọng cảm ơn ông (bà) và mong sớm nhận được bản đề xuất từ Quý công ty kiểm toán.

Kính thư,

Mai Thị Xường

 

Chủ tịch HĐTV

Another articles: