Thông báo mời thầu

 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

cung cấp dịch vụ “Xây dụng hệ thống các quy định nội bộ”


Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa tiền thân là Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa, được Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp phép trở thành Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa ( Thanh Hoa MFI) – tổ chức Tài chính vi mô chính thức thứ 3 tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2014, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa đã chính thức khai trương hoạt động vào tháng 3 năm 2015.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động của một tổ chức tài chính vi mô chuyên nghiệp, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp. Ban lãnh đạo TCVM Thanh Hóa có nhu cầu tìm kiếm các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tài chính vi mô, pháp luật để xây dựng hệ thống các quy định nội bộ theo quy định tại khoản 2, điều 93 – Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện tham gia ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ “Xây dụng hệ thống các quy định nội bộ” cho Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa ( chi tiết tại Điều khoản tham chiếu đính kèm).

Thời gian nhận hồ sơ từ 3/9/2015-15/9/2015

Hồ sơ tham dự xin vui lòng gửi về:

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TNHH THANH HÓA

Số 181 Đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa

Tel: (+84) 0373 721 300 ( máy lẻ 55)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

hoặc

Mrs. Hoàng Thị Thu Vân

Mobile: (+84) 0982 255 394

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Another articles: