Tác động vốn vay vệ sinh môi trường đối với nhân dân Thiệu Hóa

 

 

Thiệu Hóa là một huyện thuần nông, cách trung tâm thành phố 18 km, với tổng diện tích là 160,68 Km2, tổng dân số là 46 nghìn người. Trước đây Thiệu hóa là một trong những huyện có tốc độ phát triển kinh tế xã hội chậm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo khá cao.

Khoảng 10 năm trở lại đây kinh tế trên địa bàn huyện phát triển mạnh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 2 khu công nghiệp may xuất khẩu lớn và khoảng 5.116 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, 4 trang trại lớn và 382 trang trại chăn nuôi tập trung và đã và đang đi vào hoạt động, nằm rải rác trong các thôn, xóm, trong đó có nhiều nghề thải ra các chất độc hại như: rác thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thu công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt của người dân khiến môi trường bị ô nhiễm dẫn đến hàng loạt các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, đau mắt…Vì vậy nhu cầu nước sạch, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn của người dân lúc này là hết sức cần thiết.

 

 

 

 

 

 

 

.

Nhằm thực hiện mục tiêu chung của xã hội về việc thực hiện 1 trong 19 tiêu chí góp phần xâydựng phong trào “Nông thôn mới” tại địa phương, tháng 9/ 2013 thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh hóa về việc triển khai sản phẩm Nước sạch – vệ sinh môi trường được các cấp chính quyền địa phương ủng hộ và có ảnh hưởng tích cực tới đại đa số các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn nhất là các hộ nghèo, cận nghèo mà trước đây chưa có hoặc có nhà vệ sinh chưa đạt tiêu chuẩn, chưa có nguồn nước sinh hoạt đang được lấy từ ao, hồ, sông suối …

Quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cán bộ quỹ giải ngân đến từng hộ vay và thực hiện điểm giao dịch thu, phát ngay tại thôn. Mức vay từ 5.415.000 - 10.054.518 đ với thời hạn vay 18 tháng và hình thức trả dần hàng tháng. Sau 6 tháng thực hiện đã có 61 hộ gia đình với tổng sô vốn phát ra 568.312.825 đồng. Các hộ dân đều cam kết sử dụng vốn đúng mục đích: xây mới, sửa chữa cải tạo công trình vệ sinh ( sinh thái hoặc tự hoại), công trình nước sạch đạt tiêu chuẩn góp phần nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe và đẩy mạnh sản xuất. Cán bộ tín dụng của Quỹ thường xuyên đến thăm gia đình thành viên trước ra sau vay vốn để hiểu sâu sắc hoàn cảnh gia đình và những thay đổi trên địa bàn của mình từ khi có nguồn vốn. Phát huy những mặt mạnh trong quý tới ( Quý II/ 2014) chi nhánh đề xuất với Ban giám đốc đa dạng hóa, mở rộng thêm loại hình vay mua bình lọc nước, máy lọc tinh khiết… Định hướng sẽ thực hiện tăng thêm 80-100 khách hàng tham gia vay vốn.

Có thể thấy trong giai đoạn hiện nay sản phẩm Nước sạch – vệ sinh môi trường được áp dụng là nguồn lực quan trọng giúp người dân nông thôn đáp ứng được nhu cầu sử dụng công trình vệ sinh gia đình một cách đầy đủ, làm thay đổi hành vi của người dân thực hiện 3 sạch: “ Ăn sach - Ở sạch – Uống sạch” góp phần xây dựng gia đình và cộng đồng phát triển bền vững.


Trưởng chi nhánh Thiệu Hóa:

Lê Thị Thảo

 

 

 

Another articles: