Thư mời tham gia gửi bản đề xuất dịch vụ kiểm toán 2013

 

 

Kính gửi: Ban giám đốc các công ty kiểm toán


Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hoá (FPW) là một quỹ xã hội hoạt động về lĩnh vực tài chính vi mô, với mục tiêu cung cấp các sản phẩm tín dụng và tiết kiệm tới các hộ gia đình nghèo, hộ có thu nhập thấp nhằm cải thiện kinh tế cho các hộ gia đình một cách bền vững và hiệu quả.

Hàng năm theo thường niên, chúng tôi tiến hành hoạt động kiểm toán độc lập theo quy định của Quỹ và pháp luật hiện hành. Kèm theo thư mời kiểm toán là bản điều khoản tham chiếu các hoạt động, thời gian và phạm vi cần kiểm toán cho báo cáo tài chính 2013 của Quỹ FPW.

 

Chúng tôi rất mong nhận được Bản đề xuất dịch vụ kiểm toán từ phía các công ty kiểm toán trước ngày 15 tháng 3 năm 2014 bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ Quý các công ty./.


Kính thư,

 


 


 

Another articles: