Ngân hàng Phát triển châu Á nhằm mục đích cho một châu Á và Thái Bình Dương hoàn toàn thoát khỏi đói nghèo. Khoảng 1,7 tỷ người trong khu vực là người nghèo và không thể tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ, tài sản và cơ hội mỗi con người được hưởng.

 

Thành lập vào năm 1966, ADB có động lực là một nguồn cảm hứng mong muốn cống hiến để cải thiện cuộc sống của người dân trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Với mục tiêu đầu tư thông minh trong quan hệ đối tác với các nước thành viên đang phát triển và các bên liên quan khác, ADB có thể làm giảm bớt đói nghèo và giúp tạo ra một thế giới mà tất cả

 

mọi người có thể chia sẻ các lợi ích, tăng trưởng bền vững và toàn diện.


Bằng cách thông qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hệ thống quản lý tài chính, hoặc giúp đỡ các quốc gia chuẩn bị cho các tác động của biến đổi khí hậu hoặc quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ, ADB cam kết giúp đỡ các nước thành viên đang phát triển trở thành các nước phát triển mạnh, hiện đại, được

 

hợp tác với nhau và với thế giới.


Ngoài ra, ADB tập trung vào hỗ trợ các tổ chức tài chính vi mô ở các nước nghèo trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Và ADB đã trở thành một nhà tài trợ
quan trọng của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa kể từ năm 2010 với một dự án lớn nhằm chính thức hóa tổ chức tài chính vi mô với một số hợp phần:


- Nâng cấp phần mềm quản lý

- Đánh giá hiệu quả tín dụng

- Kiểm toán độc lập và nâng cấp hệ thống quản lý tài chính

- Phát triển sản phẩm tiết kiệm và khoản vay hướng tới hộ nghèo

- Đào tạo nâng cao năng lực


Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo trang web của ADB đây.

 


 

Another articles: