Quỹ Unilever đang hợp tác với năm tổ chức hàng đầu thế giới - Oxfam, PSI, Tổ chức cứu trợ trẻ em Mỹ SC, UNICEF, Chương trình Lương thực Thế giới.

Quỹ Unilever tồn tại nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp vệ sinh, vệ sinh môi trường, tiếp cận nước sạch để uống, dinh dưỡng cơ bản và nâng cao lòng tự trọng. Unilever nhằm mục đích tăng gấp đôi kích thước của kinh doanh của họ trong khi giảm thiểu tác động môi trường và cung cấp các giá trị xã hội gia tăng. Thành lập Quỹ Unilever là một hành động quan trọng Unilever đang dùng để đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng của họ giúp đỡ nhiều hơn một tỷ người cải thiện sức khỏe, hạnh phúc tạo ra một tương lai bền vững


Quỹ Unilever Việt Nam (UVF) một sáng kiến ​​của Unilever tại Việt Nam.
UVF được thành lập vào tháng 9 năm 2004 với mục đích góp phần tích cực để làm cho cuộc sống tốt hơn thông qua thực hiện các nhu cầu sức khỏe và vệ sinh, cũng như tăng cường các hoạt động trách nhiệm xã hội của công ty Unilever Việt Nam, thương hiệu của mình nhân viên của mình tại Việt Nam Việt Nam. UVF một trong những kênh quan trọng Unilever Việt Nam sẽ đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng đặt ra trong Kế hoạch Unilever sống bền vững.


Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo trang web của Quỹ Unilever Việt Nam đây.

 

 

Another articles: