Quỹ Ford

 

Quỹ Ford được thành lập ngày 15 tháng Giêng, 1936, với nguồn vốn ban đầu $ 25.000 từ Edsel Ford, thành lập Công ty Ford Motor. Trong những năm đầu chủ yếu hoạt động ở Michigan dưới sự lãnh đạo của các thành viên trong gia đình Ford. Kể từ khi Điều lệ sáng lập nói rằng các nguồn lực nên được sử dụng cho các mục đích khoa học, giáo dục và từ thiện, tất cả vì lợi ích chung ", nền tảng tài trợ cho nhiều loại của các tổ chức.


Ngày nay, Quỹ Ford, do Luis Ubiñas, chủ tịch thứ 9 của họ, vẫn đang cam kết thúc đẩy phúc lợi của con người. Trụ sở chính đặt tại thành phố New York, Quỹ Ford tài trợ tất cả 50 tiểu bang, và thông qua 10 văn phòng khu vực trên khắp thế giới, các chương trình hỗ trợ tại hơn 50 quốc gia. Trong những năm qua, các ủy viên quản trị của họ đã được lựa chọn từ Mỹ, châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á và đã mang lại kinh nghiệm trong kinh doanh, chính phủ, giáo dục đại học, pháp luật, quản lý tổ chức phi lợi nhuận và khu vực dân sự với một sự đa dạng của các phương pháp tiếp cận và mục đích.

Phản ánh điều lệ của Quỹ Ford và Ủy ban Gaither báo cáo nghiên cứu, các chương trình của
họ tiếp tục phục vụ phúc lợi công cộng bằng cách tăng cường các giá trị dân chủ, xóa đói giảm nghèo và bất công, thúc đẩy hợp tác quốc tế và thúc đẩy tựu của con người.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo trang web của Quỹ Ford đây.

 

Another articles: