Công ty cổ phần NGV

 

Được thành lập từ 23 tháng 04 năm 2008, Công ty cổ phần NGV là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và Thương mại điện tử.

Trải qua hơn 4 năm hoạt động, Công ty cổ phần NGV đã từng bước khẳng định giá trị và lợi ích mang lại cho khách hàng và đối tác, như: đã xây dựng và ứng dụng thành công sản phẩm eFund (Phần mềm xử lý nghiệp vụ lõi dành cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) cho hơn 200 Quỹ tín dụng nhân dân tại 21 tỉnh thành phố trên cả nước; đã xây dựng và ứng dụng thành công sản phẩm mFinance (Phần mềm xử lý nghiệp vụ lõi dành cho các tổ chức tài chính vi mô) cho một số tổ chức TCVM trong nước; đã xây dựng và ứng dụng thành công sản phẩm sGateway (Cổng giao tiếp với NHNN) cho một số ngân hàng thương mại; cùng đội Temenos triển khai thành công sản phẩm T24 (Phần mềm Core Banking dành cho Ngân hàng thương mại) cho một số Ngân hàng thương mại …

Năm 2010, công ty cổ phần NGV đã ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm mFinance - Phần mềm xử lý nghiệp vụ lõi dành cho các tổ chức tài chính vi mô cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa. Sau 2 năm cùng xây dựng và phát triển, phần mềm đã chính thức đi vào hoạt động giúp Quỹ FPW quản lý toàn bộ hoạt động tín dụng và tài chính bằng hệ thống máy tính. Đây là một bước ngoặt quan trọng của FPW trong nỗ lực nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ Quỹ.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo trang web của NGV đây.

 

 

Another articles: