Partners and Donors

Nhà tài trợ và đối tác

 

Chương trình Tài chính Vi mô Thanh Hóa có thể triển khai và hoạt động hiệu quả là nhờ sự hỗ trợ và lòng hảo tâm của các đối tác và nhà tài trợ. Để biết thêm thông tin, vui lòng theo các đường link dưới đây:

1. Nhà tài trợ:

 


- ADB


-Quỹ Ford


- Quỹ Unilever Việt Nam


- Terre des hommes


- Planet Finance

 

- Quỹ Citi


- Quỹ Starr

 

- Quỹ McKnight


- BP


 


2. Đối tác:


- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa


- Tổ chức cứu trợ trẻ em Mỹ SC


- Tổ  chức Kiva


- Mạng lưới Mix


- Công ty cổ phần NGV