Bài hát Hành khúc chống đói nghèo

Bài hát hành khúc chống đói nghèo, một bài hát thể hiện lòng nhiệt huyết, sự tận tâm của những người cán bộ tín dụng Việt Nam trên con đường chống đói nghèo, được biểu diễn bởi các cán bộ tín dụng của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa trong buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ.

 

 

 

 

Another articles: