Khách hàng tiêu biểu của Quỹ: chị Lê Thị Khuyên

 

Chị Lê Thị Khuyên hiện đang có một cửa hàng bán đồ ăn sáng và gia đình chị làm nghề mắm gia truyền, cung cấp hàng cho các huyện trong tỉnh. Chị tham gia vay vốn để duy trì công việc kinh doanh của mình. Chị Khuyên 32 tuổi, chị đã lập gia đinh với hai con sống phụ thuộc. Gia đình chị sống tại huyện Quảng Xương, một xã nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Chị Khuyên đã tham gia Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa được 4 năm, khó khăn lớn nhất trong công việc kinh doanh của chị vẫn là thiếu vốn. Trong tương lai, chị Khuyên hi vọng sẽ mở rộng được công việc sản xuất mắm để lo cho các con được đầy đủ.

 

 

 

 

 

Another articles: