Thư viện Thanh Hóa MFI

 

Thư viện Thanh Hóa MFI lưu trữ tất cả hình ảnh, đoạn phim và tài liệu của Tổ chức với 3 phần:

Thư viện ảnh


Thư viện video

 

Quản lý tài liệu

 

 

 

 

Another articles: