Khách hàng tiêu biểu của Quỹ: chị Nguyễn Thị Phường

 

Chị Phường làm nghề bán hàng cá tươi và chim ở chợ Tây Thành, thành phố Thanh Hóa.Chị tham gia vay vốn để duy trì sạp hàng của mình. Chị Phường năm nay 56 tuổi, chị đã lập gia đình và có hai người con. Chị Phường nuôi hai con sống phụ thuộc vào công việc kinh doanh của một mình chị. Đến nay, chị đã tham gia Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa được 8 năm. Khó khăn lớn nhất của chị vẫn là việc thiếu vốn kinh doanh. Trong tương lai chị mong muốn sẽ có đủ điều kiện nuôi hai con, duy trì công việc kinh doanh và sửa sang nhà cửa.

 

 

 

 

Another articles: